Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • Przetwarzanie danych osobowych to nieodłączny element rzeczywistości cyfrowej. Firmy stoją przed wieloma wyzwaniami. Cyberprzestępczość stanowi poważne zagrożenie. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome swojej prywatności. Regulacje prawne, w tym RODO, stawiają konkretne wymogi. Firmy muszą podejść do nich elastycznie i odpowiedzialnie. Jednak trudno określić wpływ tych elementów na rozwój sztucznej inteligencji (SI).

  Cyberprzestępczość

  Cyberprzestępczość stanowi wielkie wyzwanie współczesnego świata. Nasilenie tego problemu rośnie z każdym rokiem. W języku biznesu powszechne stały się terminy takie jak ataki hakerskie, phishing i ransomware. Firmy przetwarzające dane osobowe muszą inwestować w systemy bezpieczeństwa IT. Muszą też szkolić swoje zespoły. To pozwala skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom. Bezpieczeństwo danych to priorytet dla każdego biznesu.

  Świadomość społeczna na temat prywatności

  Prawo do prywatności to podstawowe prawo człowieka. W erze cyfryzacji staje się ono coraz ważniejsze. Klienci są coraz bardziej świadomi swoich praw. Oczekują od firm transparentności w przetwarzaniu danych. Firmy, które nie spełniają tych oczekiwań, ryzykują utratę zaufania klientów. Może to z kolei prowadzić do utraty ich lojalności.

  Prawo do prywatności to podstawowe prawo człowieka. Umożliwia kontrolowanie informacji o sobie. Zabezpiecza przed ich niewłaściwym wykorzystaniem. RODO, jako europejski regulamin, kluczowo traktuje to prawo.

  RODO zobowiązuje firmy do ochrony przetwarzanych danych, a także firmy muszą informować osoby o celach przetwarzania ich danych. Muszą też umożliwić im dostęp do tych danych.

  RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że osoba może zażądać usunięcia swoich danych w określonych sytuacjach. Dodatkowo, prawo do przenoszenia danych to kolejny element RODO, który umożliwia przenoszenie danych między usługodawcami.

  Więc, prawo do prywatności w kontekście RODO to kontrola nad danymi osobowymi. To ochrona przed ich niewłaściwym przetwarzaniem.

  Rosnące wymagania prawne

  RODO to kluczowy regulamin dotyczący przetwarzania danych. Wprowadza on wiele wymogów, które firmy muszą spełnić. Za naruszenie tych regulacji grożą surowe sankcje. Mogą one wynieść nawet do 20 milionów euro. Alternatywnie, może to być 4% globalnego obrotu firmy. To dowodzi powagi prawa do prywatności w Unii Europejskiej. Firmy muszą więc poświęcić zasoby na zapewnienie zgodności z RODO. Jest to niezbędne także dla innych przepisów prawnych.

  RODO a sztuczna inteligencja

  Sztuczna inteligencja to obszar postępu i innowacji. Musi jednak przestrzegać przepisów RODO. Firmy mają obowiązek informować klientów o przetwarzaniu ich danych przez algorytmy. Muszą też zapewnić “prawo do wyjaśnienia” automatycznych decyzji. Takie wymogi mogą spowolnić rozwój SI. Jednocześnie, mogą skłonić do tworzenia bardziej “przejrzystych” i etycznych modeli SI.

  RODO sztuczna inteligencja
  Photo by Markus Winkler on Unsplash

  Rozwiązania i przyszłość

  Wyzwania w przetwarzaniu danych są duże, ale pokonalne. Nowe technologie mogą zwiększyć prywatność i bezpieczeństwo danych. Firmy inwestujące w zaawansowaną SI muszą integrować zasady RODO na etapie projektowania. To jest tzw. privacy by design. Szkolenie pracowników i budowanie kultury szacunku dla prywatności jest kluczowe. To dotyczy wszystkich szczeblach organizacji.

  Podsumowanie

  Dane stały się nowym “złotem” w naszym świecie. Umiejętność ich zarządzania to klucz do sukcesu. RODO może stanowić wyzwanie, ale też daje szansę na budowanie zaufania. Wzrost lojalności klientów jest możliwy dzięki temu. Obserwujemy dynamiczny rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji. Podejście do danych, które łączy innowacyjność i etykę, będzie kluczem do przyszłego sukcesu. Jak myślicie kto wygra walkę RODO czy sztuczna inteligencja?