Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • Narzędzie do retencji danych

  Wizards Wizards Wizards
  Wizards
  Wizards

  To system do retencji danych osobowych i zarządzania danymi osobowymi w organizacji.

  To gotowe rozwiązanie zachowujące się jak w pełni dedykowany, wewnętrzny system, którym można objąć wszystkie systemy dziedzinowe w firmie przechowujące i przetwarzające dane osobowe.

  Dla kogo?

  Oblivio to rozwiązanie dla:

  Każdej firmy, która:

  • Ma przynajmniej 1 system, w którym przechowuje i przetwarza dane osobowe.
  • Jest świadoma aktualnych wyzwań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ale nie ma jeszcze wypracowanego rozwiązania.
  • Korzysta z wielu różnych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.

  WAŻNE

  Oblivio integruje się innym naszym produktem - Detecto, dzięki któremu z dużą łatwością można wyszukać w różnych systemach i bazach danych wrażliwe dane.

  Wizards

  Jak to działa?

  Stan początkowy

  Oblivio - system do retencji i anonimizacji danych

  Dwa osobne systemy biznesowe, zawierające dane osobowe Klienta

  (mogą być różne w różnych systemach):

  System A - system sprzedażowy

  System B - system marketingowy

  Wizards

  Wygasa umowa przetwarzania

  W systemie A wygasa podstawa przetwarzania danych osobowych.

  Oblivio na podstawie skonfigurowanych reguł retencji wykrywa, że zniknęła podstawa prawna do przetwarzania danych w systemie A i systemie B.

  Wizards

  Rozpoczęcie procesu anonimizacji

  Po upłynięciu okresu retencji, rozpoczynany jest proces anonimizacji.

  Opiekun systemu jest proszony o akceptację retencji (ten krok może być pominięty i jest w pełni konfigurowalny), jeśli wyrazi na to zgodę, Oblivio generuje fikcyjną osobę i dokonuje anonimizacji w Systemach A i B.

  Wizards

  Stan wyjściowy

  Dane Klienta zostały zanonimizowane w Systemie A i B.

  Wizards

  Proces wdrożenia

  1
  Identyfikacja danych osobowych w systemach

  Na tym etapie identyfikujemy występowanie danych osobowych w systemach Klienta.

  Określamy także, na jakiej podstawie prawnej zestawy danych osobowych są przetwarzane.

  UWAGA Proces może zostać wsparty przez nasz trzeci produkt - Detecto, który automatycznie wykrywa dane osobowe oraz inne dane wrażliwe w bazach danych.

  2
  Analiza danych

  Na podstawie wskazanych danych określane są w kolejnym kroku lokacje danych i sposób anonimizacji.

  Brane są przy tym pod uwagę relacje pomiędzy systemami tak, aby anonimizacja zachowała spójność danych we wszystkich systemach.

  3
  Określenie reguł retencji

  W kolejnym kroku określane są reguły retencji dla systemów. Konfigurowane są także odpowiedzi na pytania opiekuna biznesowego odpowiadającego za dane osobowe w danym systemie o podstawę przetwarzania danych przez system oraz okres retencji.

  UWAGA Reguły są elastyczne i pozwalają odzwierciedlić prawdziwe procesy.

  Chcesz wdrożyć narzędzia do anonimizacji i/lub retencji wrażliwych danych?

  Umów się na rozmowę

  Korzyści

  Wizards
  Minimalizacja ryzyka

  Oblivio pozwala zredukować ryzyka związane z regulacjami i sankcjami wynikającymi z RODO.

  Wizards
  Kompleksowość

  Kompleksowo realizuje prawo do zapomnienia umożliwiając centralne zarządzanie retencją danych we wszystkich systemach.

  Wizards
  Raporty

  Dzięki raportom pozwala na bieżąco śledzić statystyki związane z retencją danych i działaniem wszystkich systemów.

  Wizards
  Rozliczalność operacji

  System rejestruje wszelkie wykonane operacje przez użytkowników oraz automaty, zapewniając pełną rozliczalność każdej operacji.

  Wizards
  Automatyzacja

  Dzięki automatyzacji z łatwością usuniemy i zanonimizujemy dane osobowe we wszystkich systemach.

  Wizards
  Wsparcie wdrożeniowe

  Gwarantujemy prawidłowe działanie systemu dzięki konsultacjom podczas wdrożenia, szkoleniom, przekazywaniu dobrych praktyk związanych z użytkowaniem aplikacji, a także konsultacjom powdrożeniowym.