Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • W dzisiejszych czasach dane osobowe stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Większość z nas przekazuje swoje dane podczas zakładania konta w serwisach internetowych, rejestrowania się na konferencje, dokonując zakupów w sklepach czy korzystając z aplikacji mobilnych.


  Musimy mieć na uwadze, że również w naszej codziennej pracy biurowej wykorzystujemy dane osobowe naszych klientów, partnerów biznesowych czy współpracowników.

  Warto zwrócić uwagę, że ochrona danych wrażliwych w polskich firmach jest aktualnie jednym z większych problemów związanych z bezpieczeństwem informacji. Najczęściej dane wrażliwe nielegalnie udostępniają osoby związane z daną firmą, takie jak pracownicy lub kontrahenci. Często do takich udostępnień dochodzi w sposób przypadkowy lub nieświadomy.

  Według raportu “Stan Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021” opublikowanego przez CERT Polska, w 2020 roku w Polsce odnotowano 373 incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, w tym 187 incydentów dotyczących wycieku danych. W ramach tych incydentów skradziono ponad 1,6 miliarda rekordów.

  Dlatego ważne jest, aby firmy działały w sposób zapobiegawczy. Stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa, jak również szkoliły swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, aby zmniejszyć ryzyko wycieku danych.

  Co to są dane wrażliwe i dane osobowe?

  Dane osobowe to informacje, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Wśród takich danych znajdują się między innymi: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, a także dane związane z pracą, takie jak stanowisko, nazwa firmy, czy wynagrodzenie.

  Dane wrażliwe to natomiast szczególna kategoria danych osobowych, która wymaga dodatkowej ochrony ze względu na ich charakter. Są to informacje dotyczące zdrowia, pochodzenia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, a także dane dotyczące życia seksualnego, czy też przestępstw lub wyroków sądowych.

  Zgodnie z RODO i Kodeksem cywilnym, zbieranie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych i wrażliwych wymaga zgody osoby, której dane dotyczą. Należy też stosować odpowiednie środki ochrony tych danych, aby uniknąć ich nieuprawnionego ujawnienia czy wykorzystania.

  Dlaczego warto chronić i zabezpieczać dane wrażliwe oraz dane osobowe?

  Ochrona danych osobowych i wrażliwych jest niezwykle ważna ze względu na wiele zagrożeń, jakie mogą wynikać z ich nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dlaczego warto chronić i zabezpieczać dane wrażliwe oraz dane osobowe:

  1. Prywatność – każdy ma prawo do prywatności i ochrony swoich danych osobowych. Bezpieczeństwo tych danych pozwala na uniknięcie nieuprawnionego ujawnienia informacji prywatnych, a tym samym utrzymanie prywatności i godności osoby.
  2. Bezpieczeństwo finansowe – dane wrażliwe, takie jak numery kont bankowych czy karty kredytowej, mogą być wykorzystane do kradzieży tożsamości lub innych form oszustwa finansowego. Ochrona tych danych jest zatem kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego.
  3. Bezpieczeństwo zdrowotne – dane medyczne są uznawane za szczególnie wrażliwe i wymagają szczególnej ochrony ze względu na ich prywatny charakter. Nieuprawnione ujawnienie tych danych może prowadzić do dyskryminacji, a także utrudnić dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego czy leczenia.
  4. Ochrona przed nadużyciami – przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, może prowadzić do nadużyć. Ochrona danych osobowych chroni przed takimi sytuacjami.
  5. Zgodność z przepisami – w wielu krajach istnieją przepisy prawne, które wymagają ochrony danych osobowych i wrażliwych. Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do kar finansowych lub innych konsekwencji prawnych.

  Czy w Twojej firmie dane nie są chronione? Sprawdź jak to łatwo naprawić!

  Revelio to narzędzie do wykrywania danych osobowych oraz innych danych wrażliwych we współdzielonych zasobach plikowych, dokumentach zlokalizowanych na komputerach osobistych, poczcie e-mail.

  Narzędzie to pozwala identyfikować procesy biznesowe, które generują dokumenty i rekomendować ich dygitalizacje. Skontaktuj się z nami, a zabezpieczymy Twoją firmę przed niepożądanym wyciekiem danych. Wystarczy tylko umówić się z nami na rozmowę, a uchronimy Ciebie i zabezpieczymy Twoją firmę przed nielegalnym wykorzystaniem danych.

  Chcesz wdrożyć narzędzia do ochrony wrażliwych danych? Jak przygotować firmę na ten proces?

  1. Zidentyfikuj wrażliwe dane: Przede wszystkim należy zidentyfikować, jakie rodzaje danych wrażliwych są przechowywane w firmie. Należy przyjrzeć się dokumentom, bazom danych, programom, w których te dane są przetwarzane i przechowywane.
  2. Przeprowadź audyt bezpieczeństwa: W celu dokładnego określenia potrzeb ochrony danych, warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa. Pozwoli on na dokładne określenie ryzyka i wykrycie ewentualnych luk w systemie bezpieczeństwa.
  3. Opracuj politykę ochrony danych: Należy opracować politykę ochrony danych, która określi, jakie kroki należy podjąć, aby chronić wrażliwe dane. Polityka ta powinna określać zasady dotyczące zarządzania, przetwarzania, przechowywania i usuwania danych.
  4. Wdrożenie narzędzi ochrony danych: Na podstawie wyników audytu i opracowanej polityki, należy wybrać odpowiednie narzędzia do ochrony danych. Pomogą one w zabezpieczeniu danych przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem.
  5. Przeprowadź szkolenie pracowników: Należy przeprowadzić szkolenie pracowników, aby zwiększyć ich świadomość na temat zagrożeń związanych z wrażliwymi danymi. Dodatkowo należy przeszkolić ich jak postępować w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych.
  6. Monitoruj i aktualizuj system bezpieczeństwa: W celu utrzymania bezpieczeństwa wrażliwych danych, konieczne jest ciągłe monitorowanie i aktualizacja systemu bezpieczeństwa.

  Wdrożenie narzędzi do ochrony wrażliwych danych to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania. Warto podjąć te kroki, aby zapewnić odpowiednią ochronę wrażliwych danych w firmie i uniknąć ryzyka ich nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania. Specjalnie dla tego procesu stworzyliśmy „Revelio”. Więcej na ten temat: https://wizards.io/revelio/