Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • Współczesny świat dynamicznie rozwija się w kierunku cyfryzacji różnych aspektów naszego życia. Nie tylko media, edukacja czy zakupy przenoszą się do przestrzeni wirtualnej, ale również oficjalne dokumenty. Jednym z flagowych przykładów tego trendu jest aplikacja mObywatel, której popularność w Polsce rośnie z roku na rok. Jakie funkcje oferuje mObywatel? Co aplikacja o nas wie? Jakie nowe regulacje wprowadza najnowsza ustawa? Oto kompleksowy przewodnik po świecie mObywatel.

  Czym jest mObywatel?

  mObywatel to innowacyjna aplikacja mobilna stworzona przez polski rząd, która umożliwia przechowywanie i korzystanie z elektronicznych wersji oficjalnych dokumentów, takich jak dowód osobisty, legitymacja szkolna czy studencka. Narzędzie to ułatwia życie milionom Polaków, eliminując potrzebę noszenia ze sobą tradycyjnych wersji tych dokumentów.

  Bezpieczeństwo przede wszystkim

  Bezpieczeństwo danych osobowych jest priorytetem dla twórców aplikacji. Przetwarzanie danych w mObywatel odbywa się z pełnym poszanowaniem prywatności użytkowników. Informacje takie jak imię, nazwisko, numer PESEL czy zdjęcie użytkownika pochodzą z oficjalnych rejestrów państwowych, gwarantując ich autentyczność. Co ważne, te dane są zabezpieczane za pomocą zaawansowanych technologii szyfrowania, co minimalizuje ryzyko ich nieautoryzowanego dostępu. Kluczowym elementem bezpieczeństwa jest również wymóg podania osobistego kodu PIN przed dostępem do aplikacji.

  Bogate możliwości aplikacji

  mObywatel nie jest tylko elektronicznym dowodem osobistym. Aplikacja pozwala na:

  Najnowsza ustawa a mObywatel

  Ostatnie zmiany w przepisach prawnych jeszcze bardziej poszerzyły zakres uprawnień i funkcjonalności aplikacji mObywatel. Nowa ustawa, która weszła w życie, dopuszcza korzystanie z mObywatel w szerszym zakresie instytucji i urzędów, uczyniła też aplikację bardziej funkcjonalną i dostosowaną do potrzeb użytkowników. Warto śledzić regularne aktualizacje, aby być na bieżąco z nowościami i możliwościami, jakie oferuje aplikacja.

  mObywatel

  mObywatel w kontekście międzynarodowym

  Gdy przyglądamy się rozwiązaniom z innych krajów, widzimy, że trend cyfryzacji usług publicznych jest globalny. Estonia, na przykład, jest często uważana za pioniera w tej dziedzinie dzięki swojemu programowi e-Residency i e-ID. Obywatele Estonii korzystają z elektronicznych kart identyfikacyjnych, które oferują szeroki zakres usług online, od prowadzenia działalności gospodarczej po głosowanie w wyborach.

  W Azji, Singapur zaimponował swoim systemem SingPass, który pozwala mieszkańcom na łatwy dostęp do usług rządowych, takich jak wnioskowanie o benefity czy przeglądanie wyników medycznych. Szwecja z kolei rozwijała system BankID, który stał się standardem weryfikacji tożsamości online w wielu sytuacjach, zarówno w usługach komercyjnych, jak i publicznych.

  Jednak nie wszystkie systemy były przyjęte bez kontrowersji. System Aadhaar w Indiach, mimo że znacznie uproszcza procesy biurokratyczne dla prawie 1,3 miliarda obywateli, budził pewne obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych.

  W kontekście tych międzynarodowych inicjatyw, mObywatel stanowi wyważone połączenie funkcji identyfikacyjnych z szerokim zakresem usług. Jest odpowiedzią Polski na globalny trend cyfryzacji, oferując Polakom nowoczesne narzędzie dostosowane do lokalnych potrzeb i standardów.

  Podsumowanie

  W dobie rosnącej cyfryzacji mObywatel to narzędzie, które znacznie upraszcza codzienne czynności i ułatwia kontakt z instytucjami państwowymi. Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa oraz ciągłym aktualizacjom staje się niezbędnym elementem smartfona każdego Polaka. Korzystając z niej, stajemy się aktywnymi uczestnikami cyfrowego świata, w którym tradycyjne metody ustępują miejsca nowoczesnym rozwiązaniom.

  Regulacja Ogólna o Ochronie Danych (RODO) od czasu swojego wejścia w życie w 2018 roku stała się jednym z głównych tematów debat dotyczących ochrony prywatności. Wokół RODO narosło wiele mitów i nieporozumień. Poznaj 10 mitów RODO!

  RODO dotyczy tylko dużych firm

  Nieprawda! RODO dotyczy każdej organizacji lub osoby fizycznej, która przetwarza dane osobowe mieszkańców Unii Europejskiej, niezależnie od wielkości firmy czy rodzaju działalności.

  Uchybienia w RODO zawsze skutkują ogromnymi grzywnami

  Choć możliwe są wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie RODO, w rzeczywistości organy nadzorcze dążą do tego, aby najpierw edukować i pomagać firmom w dostosowaniu się do przepisów.

  Dane osobowe to tylko imię i nazwisko

  Błąd! Dane osobowe to wszelkie informacje, które można przypisać do konkretnej osoby. Dotyczy to także adresu e-mail, numeru telefonu, lokalizacji czy danych związanych z aktywnością w internecie.

  Zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych

  Nie zawsze. Istnieją różne podstawy prawne do przetwarzania danych, w tym wykonanie umowy czy prawnie uzasadniony interes administratora.

  Dane można przechowywać w nieskończoność

  Nieprawda. Zgodnie z RODO, dane osobowe powinny być przechowywane tylko tyle czasu, ile jest to konieczne do celów, w jakich zostały zebrane.

  10 mitów RODO

  RODO dotyczy tylko firm z siedzibą w UE

  Zastosowanie RODO ma do każdej firmy, która oferuje towary lub usługi mieszkańcom UE, niezależnie od miejsca jej siedziby.

  RODO zabrania przechowywania kopii zapasowych danych

  To nieprawda. Kopie zapasowe są ważne dla bezpieczeństwa danych, ale należy je odpowiednio zabezpieczyć i przestrzegać zasad RODO podczas ich przechowywania.

  Jeśli firma korzysta z usług podmiotu trzeciego do przetwarzania danych, to nie jest odpowiedzialna za ewentualne naruszenia

  Błędne założenie. Firma zlecająca przetwarzanie danych nadal ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

  RODO dotyczy wyłącznie danych elektronicznych

  Nie tylko. RODO dotyczy danych przetwarzanych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

  Każde naruszenie RODO trzeba zgłosić odpowiednim organom

  Nie każde. Zgłoszenie jest wymagane tylko w przypadku naruszeń, które mogą prowadzić do “wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych”.

  Podsumowując, RODO wprowadziło wiele ważnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Aby prawidłowo przestrzegać przepisów, warto poznać fakty i oddzielić je od mitów krążących wokół tej regulacji.

  W erze cyfrowej, e-handel stał się podstawowym sposobem prowadzenia interesów na całym świecie. Sklepy internetowe, platformy aukcyjne i cyfrowe marketplace stanowią coraz większy udział w globalnej wymianie handlowej. Wzrost liczby transakcji dokonywanych online niesie ze sobą zarówno ogromne możliwości, jak i wyzwania dla przedsiębiorców, konsumentów i regulatorów. W kontekście międzynarodowym, konieczne jest zrozumienie i przestrzeganie różnych regulacji dotyczących e-handlu.

  Historia i Wzrost e-handlu

  Początki e-handlu datowane są na lata 90. XX wieku. Od tego czasu, dzięki rozwojowi technologii i globalizacji, handel elektroniczny przeszedł ogromną metamorfozę. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba transakcji dokonywanych przez Internet wzrosła astronomycznie, przynosząc ze sobą nowe możliwości zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców dostrzega korzyści płynące z globalnego zasięgu, który daje e-handel.

  Potrzeba Międzynarodowych Regulacji

  Z uwagi na globalny charakter e-handlu, istnieje pilna potrzeba stworzenia spójnych regulacji na poziomie międzynarodowym. Brak jednolitych przepisów może prowadzić do nieporozumień, nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw konsumenta. Różnice w przepisach dotyczących opodatkowania, ochrony konsumenta czy też praw autorskich mogą stanowić przeszkody w swobodnym handlu.

  Kluczowe Wytyczne i Porozumienia

  Niektóre z ważniejszych międzynarodowych inicjatyw regulacyjnych to:

  Kwestie Prywatności i Bezpieczeństwa

  Jednym z najważniejszych aspektów e-handlu jest ochrona danych osobowych. Międzynarodowe regulacje w tej dziedzinie, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) w Unii Europejskiej, stanowią klucz do budowania zaufania konsumentów. W erze, gdy naruszenia danych stają się coraz bardziej powszechne, ważne jest, aby przedsiębiorstwa miały jasno określone zasady dotyczące gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych.

  regulacje e-handlu

  Wyzwania w zakresie regulacji

  Mimo istniejących regulacji, e-handel nadal stawia przed nami wiele wyzwań. Zmieniający się krajobraz technologiczny wymaga ciągłego dostosowywania się do nowych realiów. Trudności w egzekwowaniu przepisów na poziomie międzynarodowym wynikają z różnic w systemach prawnych poszczególnych krajów. Ponadto, różnice kulturowe i prawne między państwami mogą wpływać na interpretację i zastosowanie przepisów.

  Przyszłość Międzynarodowych Regulacji e-handlu

  Przy dynamicznym rozwoju technologii i zmieniającym się globalnym rynku, międzynarodowe regulacje e-handlu będą musiały ewoluować. Współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie będzie kluczem do osiągnięcia globalnej spójności i ochrony zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Wzrastające znaczenie handlu transgranicznego będzie wymagało jeszcze większej integracji i harmonizacji przepisów.

  Podsumowanie

  E-handel, jako siła napędowa globalnej gospodarki, wymaga jasnych i spójnych regulacji. Współczesne wyzwania, takie jak cyberbezpieczeństwo czy ochrona danych osobowych, wymagają międzynarodowego podejścia. Dzięki globalnej współpracy możemy stworzyć otoczenie sprzyjające innowacjom, jednocześnie chroniąc prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron.

  W dzisiejszych czasach technologia informacyjna jest nieodłącznym elementem funkcjonowania sektora finansowego. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne, Unia Europejska wprowadza Rozporządzenie DORA, które ma na celu zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze finansowym.

  Dlaczego DORA? Kogo dotyczy rozporządzenie?

  Wprowadzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) jest konieczne, aby sprostać dynamicznie rosnącym wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

  Sektor finansowy, będący sercem gospodarki każdego kraju, musi być wyjątkowo odporny na ataki i zagrożenia. DORA jest próbą zharmonizowania i zwiększenia standardów bezpieczeństwa ICT w sektorze finansowym Unii Europejskiej.

  Podstawowym celem DORA jest objęcie regulacjami nie tylko bezpośrednich podmiotów finansowych, ale także dostawców kluczowych usług ICT. Współczesne instytucje finansowe polegają na zewnętrznych dostawcach technologii, którzy często mają dostęp do wrażliwych danych i systemów. Z tego powodu jest kluczowe, aby dostawcy ci byli odpowiednio monitorowani i regulowani, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo całego ekosystemu finansowego.

  Główne założenia DORA

  Rozporządzenie koncentruje się na czterech filarach, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia odporności sektora finansowego:

  Rozporządzenie DORA
  Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

  Proces wyznaczania dostawców kluczowych usług ICT

  DORA daje Europejskim Urzędom Nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) uprawnienia do wyznaczania dostawców kluczowych usług ICT. Ta innowacyjna procedura ma na celu identyfikację tych dostawców, którzy mają największy wpływ na stabilność sektora finansowego.

  Kary i opłaty nadzorcze

  Jak każdy mechanizm regulacyjny, DORA przewiduje system kar dla tych, którzy nie przestrzegają jego postanowień. Kary finansowe są istotnym narzędziem, które zachęca do przestrzegania przepisów i podnosi poziom bezpieczeństwa w sektorze.

  Czy DORA jest odpowiedzią na współczesne wyzwania?

  Chociaż DORA jest ważnym krokiem naprzód w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, kluczem do jego skuteczności będzie jego adaptacyjność. Technologia i zagrożenia cybernetyczne rozwijają się w błyskawicznym tempie, a regulacje muszą nadążać za tymi zmianami.

  DORA reprezentuje ważne przesunięcie w podejściu do bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze finansowym w UE. Jednak prawdziwy test dla DORA będzie polegał na jego zdolności do adaptacji i reagowania na nowe wyzwania w środowisku, które jest z natury dynamiczne.

  W świecie cyfryzacji dane osobowe stały się równie cenne co złoto. Firmy każdej wielkości gromadzą informacje na temat swoich klientów, partnerów oraz pracowników, stając przed wyzwaniami związanymi z ich odpowiednim przechowywaniem i zabezpieczaniem. Jak zatem zagwarantować bezpieczeństwo tych wartościowych danych? Sprawdź nasze rekomendacje. Zarządzanie i przechowywanie danych może być proste.

  Kiedy przetwarzamy dane osobowe?

  Każdego dnia w miejscu pracy, często nie zdając sobie z tego sprawy, przetwarzamy dane osobowe. Przykładem jest wprowadzanie informacji klienta do systemu CRM podczas zawierania umowy czy rejestracji nowego zlecenia. Takie dane mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Inna codzienna praktyka to udostępnianie danych w e-mailach – kiedy przesyłamy koleżance czy koledze z pracy listę uczestników nadchodzącego szkolenia lub raport zawierający wyniki ankiety wśród klientów, niejako automatycznie dzielimy się danymi osobowymi.

  Procesy takie jak weryfikacja tożsamości są ważne. Chodzi o weryfikację pracownika przy rezerwacji podróży. Aktualizacja danych kontaktowych też jest istotna. Dotyczy to danych w systemie HR. Skanowanie wizytówek jest kolejnym przykładem. Te zdobywane są podczas konferencji. Są przetwarzane do elektronicznej bazy kontaktów. W tych momentach trzeba być ostrożnym. Kluczowe jest rozumienie charakteru danych. Trzeba też zachować standardy ich ochrony.

  Gdzie znajdę dane osobowe?

  Na firmowym laptopie gromadzimy mnóstwo informacji, począwszy od korespondencji e-mailowej, a kończąc na kluczowych dokumentach. Nierzadko, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przechowujemy w nich wrażliwe dane – niech przykładem będzie arkusz kalkulacyjny z kontaktami klientów czy roczne zestawienie wynagrodzeń pracowników.

  Zarządzanie i przechowywanie danych

  Chociaż chmury obliczeniowe, takie jak Dropbox czy Google Drive, upraszczają przechowywanie i udostępnianie plików, niosą ze sobą pewne zagrożenia. Pomimo dostępnych zaawansowanych opcji zabezpieczeń, zdarza się, że użytkownicy nie przywiązują wagi do mocnych haseł do swoich kont. Również smartfony, które stały się niezbędnym narzędziem w pracy, są źródłem ogromnej ilości danych – od wiadomości e-mail po specjalistyczne aplikacje firmowe.

  Jak łatwo udostępnić dane osobowe?

  Nie każdy wyciek danych to wynik działania złych intencji. W rzeczywistości błędy ludzkie są jednym z głównych sprawców nieautoryzowanego udostępniania informacji. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy przez pomyłkę wysyłamy e-mail z ważnym załącznikiem do osoby, która nigdy nie powinna go zobaczyć. Albo gdy przez nieuwagę udostępniamy wewnętrzny dokument firmowy wszystkim pracownikom, zamiast ograniczonej grupie. Takie zaniedbania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla firmy, jak i dla osób, których dane zostały ujawnione.

  Istnieją mniej oczywiste, ryzykowne sytuacje. Mogą prowadzić do utraty danych. Korzystanie z otwartych sieci Wi-Fi jest ryzykowne. Sieci w kawiarniach czy na lotniskach są wygodne. Jednak niosą ryzyko. Ataki hakerskie, podsłuchy czy próby włamania do naszego urządzenia są znacznie bardziej prawdopodobne w takich miejscach. Nawet jedno nieostrożne połączenie może stać się przyczyną kradzieży cennych informacji.

  Skontaktuj się z nami

  Stając wobec ciągłych wyzwań związanych z ochroną i zarządzaniem danymi osobowymi, znaleźliśmy odpowiedź w produkcie firmy Wizards – Oblivio. Dla nas to nie tylko zaawansowane narzędzie, ale przede wszystkim gwarant bezpieczeństwa naszych danych. Oblivio doskonale integruje się z wieloma systemami w naszej organizacji, czyniąc proces przetwarzania danych prostszym i bardziej efektywnym.

  W świecie informacja to cenny zasób. Dzięki Oblivio czujemy się bezpieczni. Zapewnia zarządzanie i zabezpieczenie danych. Skala działalności nie ma znaczenia. Oblivio dostarcza odpowiednie narzędzia. Są one dostosowane do naszych potrzeb. Gwarantują najwyższy standard bezpieczeństwa.

  Zamiast nieustannie martwić się o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, postawiliśmy na sprawdzone rozwiązanie oferowane przez firmę Wizards. Dzięki Oblivio mamy pewność, że dane naszych klientów, współpracowników i partnerów są chronione w najlepszy możliwy sposób.

  Ochronie Danych Osobowych (RODO) zostało wprowadzone przez Unię Europejską jako odpowiedź na rosnące obawy związane z prywatnością i ochroną danych w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię. Wprowadzenie tych regulacji spowodowało rewolucję w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa zbierają, przetwarzają i przechowują dane. Jednak co dokładnie oznaczają te zmiany dla firm działających w Europie? I jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania RODO w szpitalach?

  Portugalski Szpital ukarany przez CNPD

  W 2018 roku, Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), portugalski organ nadzorczy w dziedzinie ochrony danych osobowych, nałożył na Centrum Szpitalne Barreiro-Montijo grzywnę w wysokości 400 tysięcy euro. To zdarzenie stanowi znaczący przykład egzekwowania przepisów RODO w szpitalach w Unii Europejskiej.

  Centrum Szpitalne Barreiro-Montijo w Portugalii zostało ukarane za liczne i poważne naruszenia. Kontrola wykazała, że szpital nie miał wewnętrznych regulacji dotyczących tworzenia kont i zarządzania dostępem do danych medycznych. Ponadto, nie podjęto kroków, aby usunąć konta pracowników, którzy zakończyli pracę w szpitalu. Dodatkowo, dostęp do danych pacjentów był niewłaściwie zarządzany, co spowodowało naruszenia.

  Zarządzanie uprawnieniami: Jak unikać podobnych problemów?

  Współczesne instytucje, zwłaszcza te działające w sektorze medycznym, muszą zwracać szczególną uwagę na zarządzanie uprawnieniami. Odpowiednio skonstruowane i konsekwentnie wdrażane procedury w tej dziedzinie mogą nie tylko uchronić placówki przed niepotrzebnymi sankcjami, ale również poprawić ogólny poziom bezpieczeństwa informacji.

  Kluczem jest jasna polityka bezpieczeństwa. Musi ona dokładnie regulować dostępy. Kto ma dostęp i jak długo? Ale to tylko początek. Procedury muszą być pełne. Nadawanie i odbieranie uprawnień są ważne. Regularne przeglądy i aktualizacje są kluczowe.

  RODO w szpitalach
  Martha Dominguez de Gouveia on unsplash.com

  Struktura organizacyjna ewoluuje. Zakres obowiązków pracowników zmienia się. Uprawnienia muszą być dostosowywane. Powinny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby. Zapewniają one optymalny poziom bezpieczeństwa.

  Dodatkowo, warto wdrażać systemy monitorowania. Śledzą one dostęp i aktywność użytkowników. Te systemy zwiększają bezpieczeństwo. Wykrywają nieautoryzowany dostęp. Służą też jako narzędzie audytu. Mogą dostarczyć dowodów przy naruszeniach.

  Ostatecznie, szkolenie pracowników w zakresie polityki bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami jest niezbędne. Nawet najlepszy system może zawieść, jeśli pracownicy nie są świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialności w zakresie ochrony danych.

  Podsumowanie

  Centrum Szpitalne Barreiro-Montijo w Portugalii otrzymało karę. Stanowi to przestrogę dla wszystkich instytucji. Podkreśla to znaczenie zarządzania uprawnieniami. Świadomość konsekwencji naruszenia RODO w szpitalach jest kluczowa. Troska o dane osobowe to więcej niż unikanie sankcji. Chodzi też o budowanie zaufania. Zaufanie jest ważne w relacjach z klientami i pacjentami. Instytucje przechowują dane wielu osób.

  Baza danych to serce niemal każdej aplikacji, strony internetowej, systemu biznesowego czy narzędzia analitycznego. Są one nieodłącznym elementem nowoczesnej technologii, a odpowiednie zarządzanie
  nimi jest kluczowe dla efektywnej pracy z danymi. W tym artykule przyjrzymy się pięciu popularnym
  systemom zarządzania bazami danych (DBMS): MySQL, DB2, SQL Server, Oracle i PostgreSQL.
  Przedstawiamy systemy zarządzania bazami danych.

  MySQL

  MySQL to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i używanych na świecie oprogramowań do zarządzania relacyjnymi bazami danych. Powstało w 1995 roku, a od 2010 roku jest rozwijane przez firmę Oracle.

  Najważniejszymi cechami MySQL są jego prostota i łatwość użycia. Wielu deweloperów docenia MySQL za jasne i przejrzyste składnie. Dzięki temu jest to doskonałe narzędzie dla osób początkujących w pracy z bazami danych. MySQL jest też nieodłącznym elementem stosu LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), co czyni go popularnym wyborem przy tworzeniu aplikacji internetowych.

  Deweloperzy często stosują MySQL do tworzenia małych i średnich aplikacji internetowych, zwłaszcza tych opartych na PHP. Wiele systemów CMS, takich jak WordPress, również korzysta z MySQL.

  DB2

  DB2 to system zarządzania bazami danych stworzony przez IBM. Pierwsza wersja została wydana w 1983 roku. Od tego czasu system ten stale się rozwija, oferując wiele zaawansowanych funkcji do zarządzania danymi.

  DB2 jest znany z niezawodności, stabilności i efektywności. Oferuje wsparcie dla wielu różnych typów danych, w tym XML, a także umożliwia zaawansowane analizy i przetwarzanie transakcji. Duże korporacje i instytucje często wykorzystują DB2, gdy potrzebują zaawansowanego zarządzania danymi.

  DB2 znajduje zastosowanie w szerokim spektrum aplikacji. W tym w bankowości, ubezpieczeniach i opiece zdrowotnej, niezawodność i efektywność są kluczowe.

  SQL Server

  Produkt Microsoftu, to kolejny system zarządzania relacyjnymi bazami danych, który pojawił się na rynku w 1989 roku. SQL Server jest szczególnie powszechny w środowiskach korporacyjnych, które korzystają z innych produktów Microsoftu, takich jak .NET.

  Oferuje on szereg zaawansowanych funkcji, takich jak wsparcie dla zapytań w języku SQL, procedur składowanych, funkcji, wyzwalaczy, a także różnych typów indeksów. Co więcej, posiada silne wsparcie dla różnych typów danych, w tym JSON i XML.

  W środowiskach biznesowych ludzie często używają SQL Servera do zarządzania danymi korporacyjnymi, tworzenia aplikacji biznesowych oraz obsługi analiz i raportów.

  Systemy zarządzania bazami danych
  Photo by Campaign Creators on Unsplash

  Oracle

  Firma Oracle Corporation wprowadziła Oracle Database, często po prostu nazywane Oracle, na rynek w 1979 roku. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej zaawansowanych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  Oracle jest znane z niezawodności, skalowalności i zaawansowanych funkcji, takich jak wsparcie dla PL/SQL, języka procedury składowanej opracowanego przez Oracle. System ten jest szczególnie silny w obszarze transakcji, przetwarzania danych i obsługi dużej ilości danych.

  Duże korporacje, rządy i instytucje edukacyjne powszechnie używają Oracle, gdy potrzebują zarządzać dużymi ilościami danych i skomplikowanymi transakcjami.

  PostgreSQL

  PostgreSQL, często nazywane Postgres, to zaawansowany, otwarty system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Został zapoczątkowany w 1986 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Od tego czasu jest stale rozwijany przez społeczność open source.

  Deweloperzy cenią PostgreSQL za obsługę szerokiego zakresu typów danych, skomplikowanych zapytań i zaawansowanych funkcji, takich jak transakcje, zapytania okienne i różne rodzaje indeksów. Dzięki temu jest to bardzo elastyczne i potężne narzędzie.

  Deweloperzy często stosują PostgreSQL w aplikacjach internetowych, systemach analitycznych, geoinformacyjnych i innych miejscach, gdzie wymagane jest zaawansowane przetwarzanie danych.

  Porównanie systemów

  Każdy z omawianych systemów zarządzania bazami danych ma swoje unikalne cechy i zalety. Wybór między nimi zależy od wielu czynników, takich jak specyficzne wymagania projektu, środowisko pracy, dostępne zasoby i umiejętności zespołu.

  Deweloperzy często preferują MySQL ze względu na jego prostotę i łatwość użycia, co czyni go idealnym dla małych i średnich projektów, szczególnie tych opartych na PHP. Z drugiej strony, duże korporacje często wybierają DB2 ze względu na jego niezawodność i zaawansowane funkcje, kiedy potrzebują solidnego systemu zarządzania danymi.

  Firmy korzystające z innych technologii Microsoftu często wybierają SQL Server, będący produktem Microsoftu, w środowiskach korporacyjnych. Duże instytucje często korzystają z Oracle ze względu na jego niezrównaną skalowalność i zaawansowane funkcje, gdy potrzebują obsługi skomplikowanych transakcji i dużych ilości danych.

  PostgreSQL, z kolei, ze swoją otwartą naturą i zaawansowanymi funkcjami, jest doskonałym wyborem dla tych, którzy potrzebują elastycznego i potężnego narzędzia do zarządzania danymi.

  Podsumowanie

  W świecie zarządzania danymi nie ma “jednego rozwiązania pasującego do wszystkiego”. MySQL, DB2, SQL Server, Oracle i PostgreSQL – każdy z tych systemów ma swoje miejsce. Ich wybór zależy od specyficznych wymagań i kontekstu.

  Trendy w zarządzaniu danymi wskazują na coraz większe znaczenie danych w czasie rzeczywistym, dużych zbiorów danych (Big Data) i technologii chmurowych. Wszystkie te systemy zarządzania bazami danych ewoluują, aby sprostać tym nowym wyzwaniom.

  Regulacje dotyczące prywatności danych, takie jak RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), są kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach. Zarówno dużym firmom, jak i małym przedsiębiorstwom, zależy na ochronie prywatności swoich klientów i zgodności z prawem. Sprawdź błędy RODO.

  Jednym z najważniejszych aspektów tych regulacji jest retencja danych osobowych, czyli praktyka przechowywania danych klientów przez określony czas. W tym artykule omówimy, jakie błędy firmy najczęściej popełniają w tej dziedzinie i jak ich uniknąć.

  Podstawowe informacje o RODO i retencji danych

  RODO, w pełni znane jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, jest regulacją Unii Europejskiej, która wprowadza surowe zasady dotyczące sposobu, w jaki firmy mogą zbierać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe. Zasady te obejmują prawo osób do dostępu do swoich danych, prawo do poprawiania błędów w swoich danych i prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że firmy muszą usunąć dane klientów na ich żądanie.

  Retencja danych odnosi się do praktyki przechowywania danych klientów przez określony czas. Okres retencji danych może być różny dla różnych typów danych i zależy od wielu czynników, takich jak przepisy prawne, zasady firmy i potrzeby biznesowe. Ważne jest, aby firmy miały jasno zdefiniowane i dobrze zarządzane procesy retencji danych, aby zapewnić zgodność z RODO i innymi regulacjami dotyczącymi prywatności.

  Błędy RODO. Najczęstsze błędy popełniane przez firmy

  Brak świadomości o RODO

  Pierwszy, i być może najbardziej podstawowy, błąd polega na braku świadomości lub zrozumienia RODO. Mimo że rozporządzenie to jest już obowiązujące od kilku lat, niektóre firmy nadal nie do końca rozumieją, co oznaczają te regulacje dla ich działalności.

  Firmy muszą przestrzegać szeregu specyficznych zasad dotyczących danych osobowych zgodnie z skomplikowanymi wymogami RODO. Bez odpowiedniego zrozumienia tych zasad, firmy są narażone na ryzyko niezgodności z prawem i potencjalne kary.

  Niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczanie danych

  Innym powszechnym błędem jest niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych. Dane te muszą być przechowywane bezpiecznie, aby zapobiec ich utracie lub kradzieży. W praktyce oznacza to, że firmy muszą zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, a także regularnie aktualizować i testować swoje systemy bezpieczeństwa.

  Błędy RODO

  Brak skutecznej polityki retencji danych

  Brak skutecznej polityki retencji danych to kolejny błąd, który firmy często popełniają. RODO wymaga od firm przechowywania danych osobowych tylko przez określony czas. Dane te powinny być przechowywane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Bez jasno zdefiniowanej polityki retencji danych, firmy mogą przechowywać dane zbyt długo. Mogą też przechowywać je zbyt krótko. Taka sytuacja może prowadzić do niezgodności z prawem.

  Nieaktualizowanie polityki ochrony danych

  Prawo o ochronie danych jest dynamicznym obszarem, który ciągle się rozwija i zmienia. Firmy, które nie aktualizują regularnie swoich polityk i procedur, mogą łatwo znaleźć się w trudnej sytuacji. Może się okazać, że nie są już zgodne z najnowszymi wymogami. To oznacza, że firmy muszą aktywnie monitorować zmiany w prawie i odpowiednio dostosowywać swoje działania.

  Konsekwencje popełniania błędów

  Kary finansowe

  Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji niezgodności z RODO są kary finansowe. Organizacje, które naruszają przepisy RODO, mogą być narażone na grzywny. Kary mogą wynosić do 20 milionów euro lub do 4% ich globalnego obrotu rocznego, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. Przykładowo, w 2019 roku, brytyjski Information Commissioner’s Office nałożył karę. Była to kara w wysokości 204 milionów euro nałożona na linie lotnicze British Airways za naruszenie RODO.

  Utrata zaufania klientów

  Utrata zaufania klientów jest inną ważną konsekwencją niewłaściwego zarządzania danymi.

  Kiedy klienci dowiedzą się, że ich dane nie były odpowiednio chronione, mogą zrezygnować. Mogą zdecydować się na niekorzystanie z usług firmy w przyszłości. Taka utrata zaufania może prowadzić do utraty klientów i spadku sprzedaży.

  Potencjalne straty biznesowe

  Na końcu, niezgodność z RODO i niewłaściwe zarządzanie danymi może prowadzić do ogromnych strat biznesowych. Obejmują one nie tylko potencjalne grzywny i utratę klientów, ale także koszty związane z naprawą błędów. Do tych kosztów można zaliczyć implementację nowych systemów bezpieczeństwa i szkolenie personelu.

  Jak unikać najczęstszych błędów

  Szczegółowe zrozumienie i stosowanie się do zasad RODO

  Pierwszym krokiem do uniknięcia tych błędów jest zrozumienie i przestrzeganie zasad RODO.

  Firmy powinny zapewnić, że wszystkie osoby, które mają do czynienia z danymi osobowymi, są świadome przepisów RODO. Powinny także wiedzieć, jak je stosować. Firmy powinny regularnie przeprowadzać szkolenia z zakresu ochrony danych, aby personel był na bieżąco z najnowszymi przepisami.

  Implementacja i przestrzeganie efektywnej polityki retencji danych

  Firmy również powinny opracować i wdrożyć skuteczną politykę retencji danych, określającą, jak długo przechowywać różne rodzaje danych. Firmy powinny regularnie przeglądać i aktualizować tę politykę, aby zapewnić jej zgodność z obowiązującymi przepisami.

  Błędy RODO

  Regularne przeglądy i aktualizacje polityk i procedur związanych z danymi

  Kolejnym ważnym krokiem jest regularne przeglądanie i aktualizowanie polityk i procedur związanych z danymi. To obejmuje nie tylko politykę retencji danych, ale także politykę bezpieczeństwa danych i procedury dotyczące zgody na przetwarzanie danych. Regularne przeglądy pomogą upewnić się, że polityki i procedury firmy są na bieżąco z najnowszymi wymogami prawnymi.

  Szkolenie personelu w zakresie zasad RODO i retencji danych

  Ostatni, ale nie mniej ważny, krok polega na zapewnieniu odpowiedniego szkolenia całemu personelowi w zakresie zasad RODO i retencji danych. To nie tylko pomoże zapobiec błędom. Pomocne jest to także w zrozumieniu przez pracowników, dlaczego te zasady są tak ważne. Muszą również zdać sobie sprawę z konsekwencji ich niedostosowania się do nich.

  Podsumowanie

  Przestrzeganie RODO i skuteczna retencja danych są kluczowe dla utrzymania zgodności z prawem i ochrony zaufania klientów. Przez unikanie najczęściej popełnianych błędów, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi danymi, minimalizować ryzyko i maksymalizować korzyści płynące z posiadania danych. To jest proces ciągłego uczenia się i dostosowywania, ale wysiłek jest tego wart, biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje.

  Witaj w Wizards! Jesteśmy specjalistami od ochrony danych, dostarczając skuteczne narzędzia do wykrywania, anonimizacji i retencji danych osobowych. Nasze usługi zapewniają pełną zgodność z RODO w zakresie ochrony danych osobowych.

  Posiadamy 25-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów do obsługi wrażliwych danych w różnych sektorach, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak big data i uczenie maszynowe. Jako zaangażowani programiści i współwłaściciele firmy, chcemy odciążyć innych specjalistów od wyzwań związanych z przestrzeganiem RODO. Umożliwiając im tym samym skupienie się na ich własnych zadaniach.

  Jeżeli poszukujesz narzędzi do zarządzania danymi osobowymi i wrażliwymi, zapraszamy do kontaktu. Umówmy się na rozmowę. To pierwszy krok, aby Twoja firma mogła uniknąć potencjalnych kar. Skontaktuj się z nami już dziś!

  Poznaj konsekwencje z naruszania RODO

  Nieprzestrzeganie zasad RODO, takich jak niewłaściwe ograniczenie przechowywania danych (retencji) czy niewłaściwa anonimizacja, prowadząc do naruszenia poufności, może prowadzić do sankcji administracyjnych i nałożenia kar finansowych.

  Zgodnie z art. 83 ust. 5 RODO, naruszenia przepisów dotyczących kwestii związanych z zasadami ogólnymi, takimi jak retencja czy minimalizacja, mogą skutkować nałożeniem kary pieniężnej do 20 000 000 EUR, a dla przedsiębiorstw – do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. W przypadku obu kwot, zastosowanie znajduje ta wyższa.

  Kluczowe aspekty przetwarzania danych to: zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, ograniczenie celu i minimalizacja danych, ich prawidłowość i bezpieczeństwo, w tym poufność, integralność i dostępność. Niezbędne jest także uwzględnienie praw, jak usuwanie czy kopiowanie danych, oraz odpowiedzialność za przetwarzanie.

  Sprawdź nasze narzędzia

  Wybierając Wizards, chronisz swoją firmę przed potencjalnie ogromnymi kosztami wynikającymi z naruszenia przepisów RODO. Można to zobrazować na przykładzie British Airways, które w 2019 roku zostało ukarane karą w wysokości 204 mln euro za naruszenie danych osobowych. Dzięki naszej współpracy, możesz być pewien bezpieczeństwa swoich finansów, przedsiębiorstwa, pracowników i klientów.

  Z Wizards, zapewnisz zgodność z RODO, ochronisz swoją firmę przed kosztownymi karami związanymi z naruszeniem przepisów i zabezpieczysz nie tylko swoje finanse, ale także firmę, pracowników i klientów.

  Praktyczne zastosowanie naszych narzędzi

  Nasze narzędzia mają realne zastosowanie, które przekłada się na codzienne funkcjonowanie firm. Przedstawiamy poniżej konkretne przykłady.

  Detecto. Firma z sektora telekomunikacji korzystała z zaawansowanego rozwiązania klasy ERP jednego z czołowych dostawców. Podczas audytu, IT musiało zlokalizować miejsca w systemie ERP, w którym przechowywane są dane osobowe. Detecto z Wizards przeskanowało bazy danych systemu i dostarczyło raport z lokalizacjami danych osobowych i finansowych.

  Revelio. W firmie ubezpieczeniowej, mimo zastosowania różnych narzędzi bezpieczeństwa, doszło do wycieku danych klientów i informacji finansowych. Revelio pomogło zidentyfikować ponad 1000 plików zawierających ponad 100 nazwisk klientów wraz z numerami kont bankowych, zgromadzonych w repozytorium SharePoint i na komputerach osobistych.

  Nocturno. Klient korzystał z 20 różnych systemów informatycznych. Dlatego Wizards Nocturno zautomatyzował proces tworzenia środowisk testowych i developerskich, tak, że podczas tworzenia, dane osobowe i wrażliwe były anonimizowane. Co więcej, anonimizacja nie zmienia parametrów jakościowych i ilościowych danych, co pozwoliło na bezpieczne testowanie i rozwój oprogramowania.

  Oblivio. Instytucja publiczna przetwarzała dane swoich pracowników. Oblivio pomogło zidentyfikować, które dane powinny być usunięte zgodnie z przepisami o retencji danych. Narzędzie zadbało również o anonimizację danych pracowników, które powinny być usunięte z systemów kadrowych.

  Chcesz dowiedzieć się więcej o praktycznym zastosowaniu naszych narzędzi? Skontaktuj się z nami na rozmowę. Mamy dziesiątki innych przykładów!

  Modele współpracy

  Zabezpiecz swoją firmę jednym ruchem. Odkryj nasze opcje współpracy i umów rozmowę, aby zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo.

  Opcje Współpracy:

  Oferujemy opcje jednorazowego użytku lub subskrypcji na okres miesiąca lub roku.

  Znajdź nas na LinkedIn

  Z nami warto!

  Przepisy RODO mogą być trudne do zrozumienia i zastosowania. W Wizards, stawiamy na przystępność i skuteczność. Nasze narzędzia Detecto, Revelio, Nocturno i Oblivio, dostosowane do Twoich potrzeb, zapewniają efektywne zarządzanie danymi osobowymi i pełną zgodność z RODO.

  Nie pozwól na hamowanie rozwoju Twojej firmy przez strach przed RODO. Dlatego też z nami zyskujesz pewność i bezpieczeństwo, co umożliwia Ci skupienie się na tym, co najważniejsze – Twoim biznesie. Tak więc wybierz Wizards, wybierz jedyną słuszną ochronę. Następnie umów się na rozmowę z nami już dziś i zabezpiecz swoją firmę przed konsekwencjami naruszenia RODO.

  Przetwarzanie danych osobowych to nieodłączny element rzeczywistości cyfrowej. Firmy stoją przed wieloma wyzwaniami. Cyberprzestępczość stanowi poważne zagrożenie. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome swojej prywatności. Regulacje prawne, w tym RODO, stawiają konkretne wymogi. Firmy muszą podejść do nich elastycznie i odpowiedzialnie. Jednak trudno określić wpływ tych elementów na rozwój sztucznej inteligencji (SI).

  Cyberprzestępczość

  Cyberprzestępczość stanowi wielkie wyzwanie współczesnego świata. Nasilenie tego problemu rośnie z każdym rokiem. W języku biznesu powszechne stały się terminy takie jak ataki hakerskie, phishing i ransomware. Firmy przetwarzające dane osobowe muszą inwestować w systemy bezpieczeństwa IT. Muszą też szkolić swoje zespoły. To pozwala skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom. Bezpieczeństwo danych to priorytet dla każdego biznesu.

  Świadomość społeczna na temat prywatności

  Prawo do prywatności to podstawowe prawo człowieka. W erze cyfryzacji staje się ono coraz ważniejsze. Klienci są coraz bardziej świadomi swoich praw. Oczekują od firm transparentności w przetwarzaniu danych. Firmy, które nie spełniają tych oczekiwań, ryzykują utratę zaufania klientów. Może to z kolei prowadzić do utraty ich lojalności.

  Prawo do prywatności to podstawowe prawo człowieka. Umożliwia kontrolowanie informacji o sobie. Zabezpiecza przed ich niewłaściwym wykorzystaniem. RODO, jako europejski regulamin, kluczowo traktuje to prawo.

  RODO zobowiązuje firmy do ochrony przetwarzanych danych, a także firmy muszą informować osoby o celach przetwarzania ich danych. Muszą też umożliwić im dostęp do tych danych.

  RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że osoba może zażądać usunięcia swoich danych w określonych sytuacjach. Dodatkowo, prawo do przenoszenia danych to kolejny element RODO, który umożliwia przenoszenie danych między usługodawcami.

  Więc, prawo do prywatności w kontekście RODO to kontrola nad danymi osobowymi. To ochrona przed ich niewłaściwym przetwarzaniem.

  Rosnące wymagania prawne

  RODO to kluczowy regulamin dotyczący przetwarzania danych. Wprowadza on wiele wymogów, które firmy muszą spełnić. Za naruszenie tych regulacji grożą surowe sankcje. Mogą one wynieść nawet do 20 milionów euro. Alternatywnie, może to być 4% globalnego obrotu firmy. To dowodzi powagi prawa do prywatności w Unii Europejskiej. Firmy muszą więc poświęcić zasoby na zapewnienie zgodności z RODO. Jest to niezbędne także dla innych przepisów prawnych.

  RODO a sztuczna inteligencja

  Sztuczna inteligencja to obszar postępu i innowacji. Musi jednak przestrzegać przepisów RODO. Firmy mają obowiązek informować klientów o przetwarzaniu ich danych przez algorytmy. Muszą też zapewnić “prawo do wyjaśnienia” automatycznych decyzji. Takie wymogi mogą spowolnić rozwój SI. Jednocześnie, mogą skłonić do tworzenia bardziej “przejrzystych” i etycznych modeli SI.

  RODO sztuczna inteligencja
  Photo by Markus Winkler on Unsplash

  Rozwiązania i przyszłość

  Wyzwania w przetwarzaniu danych są duże, ale pokonalne. Nowe technologie mogą zwiększyć prywatność i bezpieczeństwo danych. Firmy inwestujące w zaawansowaną SI muszą integrować zasady RODO na etapie projektowania. To jest tzw. privacy by design. Szkolenie pracowników i budowanie kultury szacunku dla prywatności jest kluczowe. To dotyczy wszystkich szczeblach organizacji.

  Podsumowanie

  Dane stały się nowym “złotem” w naszym świecie. Umiejętność ich zarządzania to klucz do sukcesu. RODO może stanowić wyzwanie, ale też daje szansę na budowanie zaufania. Wzrost lojalności klientów jest możliwy dzięki temu. Obserwujemy dynamiczny rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji. Podejście do danych, które łączy innowacyjność i etykę, będzie kluczem do przyszłego sukcesu. Jak myślicie kto wygra walkę RODO czy sztuczna inteligencja?