Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • Problem przetwarzania i retencji danych osobowych w firmach staje się coraz bardziej skomplikowany, zwłaszcza w kontekście zasad RODO. Na ratunek przychodzi Oblivio – nowoczesny system zarządzania danymi osobowymi.

  Zarządzanie danymi osobowymi to proces obsługi informacji, które mogą zidentyfikować osobę. Systemy takie jak Oblivio nie tylko gromadzą te dane, ale także przetwarzają, zabezpieczają i usuwają je zgodnie z wymogami prawnymi, takimi jak RODO. Dzięki temu osoby, których dane dotyczą, mogą na bieżąco aktualizować swoje informacje.

  Opis systemu

  Oblivio to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi osobowymi, które oferuje wiele funkcji ułatwiających ten proces. Współpracuje także z Detecto, które pomaga szybko wyszukać wrażliwe dane. Wrażliwe dane czyli informacje o szczególnym znaczeniu, takie jak dane zdrowotne, biometryczne, orientacja seksualna czy przekonania religijne. Ze względu na ich delikatny charakter, wymagają szczególnej ochrony. Przetwarzanie tych danych jest surowo regulowane i często wymaga wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

  Oblivio – twój partner w zarządzaniu danymi osobowymi.

  Oblivio to narzędzie przeznaczone dla każdego. Od firm finansowych, przez ochronę zdrowia, aż po edukację i handel. Każda firma, która przetwarza jakiekolwiek dane osobowe, może skorzystać z naszego produktu. System ten jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które są świadome wyzwań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ale jeszcze nie mają wypracowanego rozwiązania.

  Proces wdrożenia

  Wdrożenie Oblivio to proces oparty na trzech krokach: identyfikacji danych osobowych, analizie danych oraz ustalaniu reguł retencji. Cały proces nadzoruje nasz zespół, który pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania dla firmy. Dzięki temu firma oszczędza czas, a zarazem zyskuje pewność, że wszystko jest zgodne z prawem.

  Zarządzania danymi osobowymi
  Photo by Alvaro Reyes on Unsplash

  Odkryj pięć niesamowitych korzyści

  Oblivio to gwarancja korzyści. Przede wszystkim minimalizuje ryzyko związane z RODO. Dodatkowo, pozwala na kompleksowe zarządzanie danymi osobowymi. Nie tylko dostarcza raporty umożliwiające śledzenie działań, ale także rejestruje wszystkie operacje, co zapewnia pełną rozliczalność. System oferuje też automatyzację. Na koniec, warto wspomnieć, że zapewniamy wsparcie wdrożeniowe.

  Zrób ten pierwszy krok

  Nasz system pomaga firmom uniknąć nie tylko problemów związanych z przetwarzaniem danych, ale także ryzyka naruszenia RODO. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

  Ochrona danych staje się absolutnym priorytetem. Anonimizacja – proces chroniący prywatność osób, których dane przechowujemy – staje się niezbędna. W tym kontekście przedstawiamy narzędzie Nocturno, które umożliwia efektywną anonimizację danych.

  Wiodące narzędzie do anonimizacji danych

  Nocturno, to zaawansowane narzędzie do anonimizacji. Wykorzystuje rozszerzone słowniki i generatory, zachowując charakterystykę bazy danych. Anonimizuje różne systemy na raz, utrzymując spójność danych. Obsługuje równoległe przetwarzanie i cache, a także anonimizuje dane osobowe i inne wrażliwe dane, np. finansowe.

  Dla kogo jest Nocturno?

  Nocturno jest idealne dla zespołów, które planują anonimizować dane. Obejmuje to zespoły tworzące, rozwijające i utrzymujące systemy z wrażliwymi danymi. Jest również użyteczne dla procesu testowania oprogramowania i przekazywania zanonimizowanych raportów do innych systemów. Nocturno integruje się z naszym innym produktem – Detecto, który pomaga łatwo znaleźć wrażliwe dane.

  Jak działa Nocturno?

  Nocturno pozwala zadeklarować reguły dla wartości do anonimizacji i zawiera wbudowane generatory najczęściej występujących typów danych. Bierze pod uwagę złożoność nowoczesnych systemów informatycznych, co pozwala na dostosowanie do struktury bazy danych. Zapewnia spójność zanonimizowanych danych między różnymi bazami danych. Obsługuje wiele typów baz danych i generuje dane w różnych językach.

  Kluczowe funkcje Nocturno

  Nocturno deklaruje reguły dla wartości podlegających anonimizacji. Generuje najczęściej występujące typy danych. Dostosowuje się do złożoności nowoczesnych systemów informatycznych, dopasowując się do struktury bazy danych. Zapewnia spójność zanonimizowanych danych w różnych bazach danych. Obsługuje wiele typów bazy danych (MySQL, DB2, SQL Server, Oracle, PostgreSQL). Generuje różne typy danych, takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, adres. Generuje dane w różnych językach.

  Proces anonimizacji danych

  Pierwszym krokiem do przygotowania firmy do wdrożenia Nocturno jest zrozumienie, jakie dane są przechowywane i gdzie. Trzeba przeprowadzić audyt wszystkich systemów i baz danych, aby zidentyfikować, które dane są wrażliwe i wymagają anonimizacji.

  Następnie warto zidentyfikować wszystkie zespoły, które będą korzystać z Nocturno. Wszystkim tym zespołom powinno się przekazać informacje o nowym narzędziu i zapewnić odpowiednie szkolenia.

  Przyda się także przygotować plan testów. Wreszcie, firma powinna być gotowa na wprowadzenie zmian w swoich systemach.

  Anonimizacja danych
  Photo by Michael Rosner-Hyman on Unsplash

  Korzyści z Nocturno

  Jakość: Znacząco, anonimizacja nie wpływa na jakość danych, co nie tylko pomaga, ale wręcz gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości procesów developmentu i testów.

  Automatyzacja: Interesującym aspektem jest to, że Nocturno jest kompatybilne z narzędziami CI/CD, takimi jak Jenkins, co pozwala na skuteczną automatyzację procesu anonimizacji.

  Wydajność: Dzięki niezwykle wysokiej wydajności Nocturno, proces anonimizacji odbywa się tak sprawnie, że staje się prawie niewidoczny dla funkcjonowania organizacji.

  Wsparcie testów: Co więcej, anonimizacja danych umożliwia testowanie oprogramowania bez konieczności operowania na rzeczywistych danych osobowych.

  Bezpieczeństwo: Innym istotnym atutem jest to, że Nocturno pozwala na efektywne ograniczenie dostępu do danych produkcyjnych, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

  Wygoda: Na koniec, dzięki automatycznej anonimizacji, możliwe staje się łatwe odtworzenie bazy danych do jej poprzedniej wersji, co jest niezwykle wygodne w codziennym funkcjonowaniu.

  Integracja z Detecto

  Nocturno integruje się z Detecto, narzędziem pomagającym w łatwym wyszukiwaniu wrażliwych danych w różnych systemach i bazach danych.

  Anonimizacja danych z Nocturno

  Anonimizacja danych jest kluczowa w dzisiejszym cyfrowym świecie. Nocturno umożliwia efektywne i bezpieczne anonimizowanie danych, chroniąc prywatność użytkowników i zgodność z prawem. Choć wymaga to pewnego wysiłku i czasu, korzyści z anonimizacji danych są znaczne. W erze cyfrowej, gdzie prywatność danych jest kluczowa, Nocturno oferuje niezawodne i efektywne rozwiązanie do anonimizacji danych.

  Zarządzanie danymi osobowymi w organizacji jest kluczowe dla ochrony prywatności i zgodności z prawem, zwłaszcza z RODO. Proces obejmuje gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie danych, a także szkolenia pracowników. Właściwa retencja danych wpływa na bezpieczeństwo informacji, a przestrzeganie przepisów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Oferujemy produkty, takie jak Revelio, Detecto, Nocturno i Oblivio, które pomagają firmom w ochronie danych osobowych i zarządzaniu nimi.

  Znaczenia zarządzania danymi osobowymi w organizacji

  Zarządzanie danymi osobowymi w organizacji to kluczowy element ochrony prywatności i zgodności z prawem. Celem tego procesu jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji osobistych oraz przestrzeganie przepisów, takich jak RODO. Właściwe zarządzanie danymi osobowymi zwiększa zaufanie klientów i partnerów, co przekłada się na lepszą reputację firmy.

  Proces obejmuje gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie informacji. Wyznaczenie polityk i procedur ogranicza ryzyko naruszeń danych i ułatwia zgodność z wymogami prawnymi. Dążenie do minimalizacji danych pozwala na zbieranie jedynie informacji niezbędnych dla realizacji celów organizacji.

  Szkolenia personelu w zakresie ochrony danych osobowych to istotny aspekt. Pracownicy muszą wiedzieć, jak przetwarzać informacje, by zapewnić ich bezpieczeństwo. Implementacja technologii, takich jak szyfrowanie czy systemy zarządzania bazami danych, wzmacnia ochronę danych.

  Retencja danych osobowych

  Retencja danych osobowych to ważny element zarządzania informacjami. Obejmuje przechowywanie danych przez określony czas oraz ich usuwanie, gdy przestaną być potrzebne. Właściwa retencja danych wpływa na prywatność i bezpieczeństwo informacji.

  Firmy dzięki retencji danych przechowują informacje zgodnie z przepisami, chroniąc prywatność osób, których dane dotyczą. Określenie kryteriów retencji, takich jak okres przechowywania, jest istotne dla zarządzania danymi.

  Polityka retencji danych w organizacji pomaga monitorować przestrzeganie przepisów. Warto uwzględnić w niej okresy przechowywania zgodne z wymogami prawnymi, takimi jak RODO. Usuwanie danych po upływie określonego czasu jest kluczowe dla utrzymania prywatności.

  Retencja danych osobowych
  Photo by Scott Graham on Unsplash

  Retencja danych wpływa na bezpieczeństwo informacji. Długotrwałe przechowywanie danych zwiększa ryzyko ich utraty lub kradzieży. Skuteczna retencja danych ogranicza ilość przechowywanych informacji, zmniejszając ryzyko naruszeń.

  Zasady wynikające z RODO

  RODO (Regulamin Ochrony Danych Osobowych), znane również jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), to unijne przepisy mające na celu ochronę prywatności obywateli i regulację przetwarzania danych osobowych. Kluczowe zasady RODO obejmują:

  Krajowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

  Każdy kraj Unii Europejskiej może wprowadzić dodatkowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, uzupełniające RODO. Warto sprawdzić krajowe ustawy, aby dowiedzieć się o szczegółowych wymaganiach prawnych w danym kraju. Przykładowo, w Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

  Sankcje za niewłaściwe zarządzanie danymi osobowymi

  Niewłaściwe zarządzanie danymi osobowymi może prowadzić do poważnych konsekwencji. RODO przewiduje wysokie kary finansowe za naruszenie przepisów, które mogą sięgać nawet do 20 milionów euro lub 4% globalnego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

  Naruszenia RODO mogą prowadzić do różnych konsekwencji, takich jak:

  Dlatego warto dbać o właściwe zarządzanie danymi osobowymi, przestrzeganie zasad RODO i ewentualnych krajowych regulacji. Inwestowanie w polityki, szkolenia i technologie związane z ochroną danych osobowych może przyczynić się do uniknięcia negatywnych konsekwencji i budowania zaufania klientów oraz partnerów.

  Proces retencji danych osobowych

  Retencja danych osobowych to kontrolowany proces przechowywania i usuwania danych osobowych w organizacji. Główne cele retencji to przestrzeganie przepisów, ochrona prywatności oraz zminimalizowanie ryzyka naruszeń danych.

  Retencja danych ma na celu przechowywanie danych tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Określenie kryteriów dotyczących retencji danych, takich jak okres przechowywania, jest kluczowe dla właściwego zarządzania danymi. Kryteria te muszą być zgodne z przepisami, takimi jak RODO, oraz uwzględniać potrzeby organizacji.

  Organizacje powinny opracować i wdrożyć procedury usuwania danych po upływie określonego czasu. Usuwanie danych powinno być przeprowadzane zgodnie z najlepszymi praktykami, aby zapewnić trwałe usunięcie informacji i uniknąć przypadkowego odzyskania danych. Proces usuwania powinien obejmować zarówno fizyczne nośniki danych, jak i kopie zapasowe.

  Wspieranie retencji danych wymaga odpowiedniego monitorowania i przestrzegania polityk organizacji, a także ścisłej współpracy z działami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostosowanie polityk retencji do zmieniających się przepisów oraz potrzeb organizacji.

  Wprowadzenie skutecznego procesu retencji danych osobowych w organizacji może pomóc uniknąć niezgodności z przepisami oraz negatywnego wpływu na reputację firmy. Ponadto, właściwa retencja danych pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację przetwarzania danych, co prowadzi do zwiększenia wydajności i zaufania interesariuszy.

  Polityka zarządzania danymi osobowymi w organizacji

  Polityka zarządzania danymi osobowymi w organizacji odgrywa kluczową rolę w prawidłowym przetwarzaniu informacji. Obejmuje ona wyznaczenie odpowiedzialności za dane, wdrożenie procedur oraz szkolenia dla pracowników.

  Administrator danych i inspektor ochrony danych to dwie istotne role w zarządzaniu danymi osobowymi. Administrator danych odpowiada za przetwarzanie informacji zgodnie z przepisami, natomiast inspektor ochrony danych nadzoruje i monitoruje zgodność z RODO oraz innymi przepisami.

  Wdrażanie polityki prywatności oraz procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych stanowi ważny element zarządzania informacjami. Polityka prywatności informuje interesariuszy o celach i sposobach przetwarzania ich danych, a procedury przetwarzania określają wewnętrzne zasady i wytyczne dla pracowników.

  Szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji. Pracownicy muszą zrozumieć zasady przetwarzania danych, nauczyć się korzystać z narzędzi ochrony danych oraz znać swoje obowiązki i odpowiedzialności w przypadku naruszenia danych.

  Zarządzanie danymi osobowymi
  Photo by Scott Graham on Unsplash

  Wdrożenie efektywnej polityki zarządzania danymi osobowymi w organizacji zwiększa zgodność z przepisami, chroni prywatność interesariuszy i wpływa na reputację firmy. Inwestowanie w odpowiednie procedury, szkolenia i świadomość pracowników to korzystna strategia dla każdej organizacji.

  Inwestycja w produkty Wizards: Skuteczna ochrona danych osobowych dla każdej firmy

  Na koniec warto wspomnieć, że nasza firma Wizards oferuje narzędzia, które pomogą zabezpieczyć każdą firmę w zakresie ochrony danych osobowych. Posiadamy produkty takie jak:

  Inwestując w takie narzędzia, każda firma może skutecznie chronić prywatność swoich klientów i pracowników, a także uniknąć ryzyka naruszenia danych i niezgodności z obowiązującymi przepisami. Retencja danych osobowych nie musi być straszna.

  RODO to skrót od Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, czyli unijnego aktu prawnego, który reguluje ochronę prywatności i przetwarzanie danych osobowych w Europie. Wprowadzono to rozporządzenie 25 maja 2018 roku, które zastąpiło poprzednią dyrektywę o ochronie danych osobowych.

  RODO nakłada na firmy i organizacje obowiązek przestrzegania szeregu przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym zbierania, przetwarzania, przechowywania i usuwania tych informacji. Celem RODO jest zapewnienie ochrony prywatności i uniknięcie nadużyć w stosunku do danych osobowych.

  Naruszenie tych przepisów może skutkować poważnymi sankcjami nie tylko reputacyjnymi ale i drakońskimi karami finansowymi. Warto również pamiętać, że każda firma lub organizacja, która przetwarza dane osobowe w Unii Europejskiej musi przestrzegać RODO.

  Jaki szereg przepisów nakłada RODO na firmy?

  RODO wymaga od firm i organizacji, które przetwarzają dane osobowe, aby poinformowały zainteresowane osoby o celach przetwarzania tych danych oraz o prawach jakie im przysługują. Osoby te mają również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usuwania i przenoszenia. RODO nakłada na firmy i organizacje szereg przepisów, których przestrzeganie jest obowiązkowe.

  Firma musi również prowadzić dokładną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W tym rejestry czynności przetwarzania oraz ewidencję naruszeń ochrony danych osobowych. Dodatkowo, musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD). Odpowiedzialny on będzie za monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i kontakt z organem nadzorczym.

  Jakie są kary za złamianie RODO?
  źródło zdjecia: https://unsplash.com/

  Jakie są kary za złamanie RODO?

  RODO przewiduje wysokie kary finansowe za naruszenie przepisów. Wysokość kar zależy od rodzaju naruszenia i okoliczności sprawy. Można ukarać firmę lub organizację za m.in.:

  Największe kary nałożone za złamanie RODO

  W 2019 roku francuski organ nadzorczy nałożył na Google karę w wysokości 50 milionów euro za naruszenie zasad RODO. Firma nie dostarczała wystarczających informacji na temat sposobu przetwarzania danych oraz nie uzyskiwała odpowiedniego zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników.

  W 2020 roku brytyjski organ nadzorczy nałożył na British Airways karę w wysokości 183 milionów funtów za naruszenie RODO. Firma nie zabezpieczyła odpowiednio swojej strony internetowej, co umożliwiło cyberatak i wyciek danych osobowych klientów.

  W 2021 roku niemiecki organ nadzorczy nałożył na H&M karę w wysokości 35,3 milionów euro za naruszenie prywatności pracowników. Firma zbierała i przetwarzała nielegalnie dane osobowe swoich pracowników w celu monitorowania ich życia prywatnego i życia rodzinnego.

  Sprawdź nasze produkty i ochroń swoją firmę

  Wdrażając Nocturo, Oblivio i Detecto – zwiększysz bezpieczeństwo wrażliwych danych w swojej organizacji oraz zgodność RODO.

  Detecto: Narzędzie do wykrywania danych osobowych oraz wrażliwych w bazach danych,

  Nocturno: Narzędzie do anonimizacji danych osobowych w systemach informatycznych,

  Oblivio: System do retencji danych osobowych i zarządzania danymi osobowymi w organizacji.

  Skontaktuj się z nami, a zabezpieczymy Twoją firmę przed niepożądanymI karami finansowymi. Nasze produkty spełniają wszystkie zasady nakładane przez RODO.

  Co muszę zrobić, aby moja firma przestrzegała przepisów RODO?

  Aby wdrożyć przepisy RODO w firmie, musisz przede wszystkim:

  1. Określić cele przetwarzania danych osobowych: musisz określić, w jaki sposób będziesz przetwarzał dane osobowe i jakie cele będą tym kierować.
  2. Zidentyfikować podstawę prawą przetwarzania danych osobowych: musisz określić, jakie przepisy prawa umożliwiają przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie.
  3. Przygotować politykę prywatności i informować o niej klientów: musisz przygotować politykę prywatności. Która określa, jakie dane są zbierane, w jaki sposób są przetwarzane. Kto jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie, jakie są prawa klientów związane z ich danymi osobowymi, itp. Następnie musisz upewnić się, że klienci są informowani o polityce prywatności przed udostępnieniem swoich danych osobowych.
  4. Zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych: musisz zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Musisz wykorzystać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie, regularne tworzenie kopii zapasowych, autoryzacja dostępu, itp.
  5. Wdrożyć procedury przetwarzania danych osobowych: musisz wprowadzić procedury przetwarzania danych osobowych, które będą przestrzegać przepisów RODO. Określić, jakie kroki należy podjąć w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
  6. Szkolić pracowników: musisz przeszkolić pracowników na temat przepisów RODO i wdrożonych procedur przetwarzania danych osobowych.

  Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów RODO to proces ciągły i wymaga stałego monitorowania i aktualizacji procedur.

  W dzisiejszych czasach dane osobowe stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Większość z nas przekazuje swoje dane podczas zakładania konta w serwisach internetowych, rejestrowania się na konferencje, dokonując zakupów w sklepach czy korzystając z aplikacji mobilnych.


  Musimy mieć na uwadze, że również w naszej codziennej pracy biurowej wykorzystujemy dane osobowe naszych klientów, partnerów biznesowych czy współpracowników.

  Warto zwrócić uwagę, że ochrona danych wrażliwych w polskich firmach jest aktualnie jednym z większych problemów związanych z bezpieczeństwem informacji. Najczęściej dane wrażliwe nielegalnie udostępniają osoby związane z daną firmą, takie jak pracownicy lub kontrahenci. Często do takich udostępnień dochodzi w sposób przypadkowy lub nieświadomy.

  Według raportu “Stan Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021” opublikowanego przez CERT Polska, w 2020 roku w Polsce odnotowano 373 incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, w tym 187 incydentów dotyczących wycieku danych. W ramach tych incydentów skradziono ponad 1,6 miliarda rekordów.

  Dlatego ważne jest, aby firmy działały w sposób zapobiegawczy. Stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa, jak również szkoliły swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, aby zmniejszyć ryzyko wycieku danych.

  Co to są dane wrażliwe i dane osobowe?

  Dane osobowe to informacje, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Wśród takich danych znajdują się między innymi: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, a także dane związane z pracą, takie jak stanowisko, nazwa firmy, czy wynagrodzenie.

  Dane wrażliwe to natomiast szczególna kategoria danych osobowych, która wymaga dodatkowej ochrony ze względu na ich charakter. Są to informacje dotyczące zdrowia, pochodzenia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, a także dane dotyczące życia seksualnego, czy też przestępstw lub wyroków sądowych.

  Zgodnie z RODO i Kodeksem cywilnym, zbieranie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych i wrażliwych wymaga zgody osoby, której dane dotyczą. Należy też stosować odpowiednie środki ochrony tych danych, aby uniknąć ich nieuprawnionego ujawnienia czy wykorzystania.

  Dlaczego warto chronić i zabezpieczać dane wrażliwe oraz dane osobowe?

  Ochrona danych osobowych i wrażliwych jest niezwykle ważna ze względu na wiele zagrożeń, jakie mogą wynikać z ich nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dlaczego warto chronić i zabezpieczać dane wrażliwe oraz dane osobowe:

  1. Prywatność – każdy ma prawo do prywatności i ochrony swoich danych osobowych. Bezpieczeństwo tych danych pozwala na uniknięcie nieuprawnionego ujawnienia informacji prywatnych, a tym samym utrzymanie prywatności i godności osoby.
  2. Bezpieczeństwo finansowe – dane wrażliwe, takie jak numery kont bankowych czy karty kredytowej, mogą być wykorzystane do kradzieży tożsamości lub innych form oszustwa finansowego. Ochrona tych danych jest zatem kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego.
  3. Bezpieczeństwo zdrowotne – dane medyczne są uznawane za szczególnie wrażliwe i wymagają szczególnej ochrony ze względu na ich prywatny charakter. Nieuprawnione ujawnienie tych danych może prowadzić do dyskryminacji, a także utrudnić dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego czy leczenia.
  4. Ochrona przed nadużyciami – przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, może prowadzić do nadużyć. Ochrona danych osobowych chroni przed takimi sytuacjami.
  5. Zgodność z przepisami – w wielu krajach istnieją przepisy prawne, które wymagają ochrony danych osobowych i wrażliwych. Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do kar finansowych lub innych konsekwencji prawnych.

  Czy w Twojej firmie dane nie są chronione? Sprawdź jak to łatwo naprawić!

  Revelio to narzędzie do wykrywania danych osobowych oraz innych danych wrażliwych we współdzielonych zasobach plikowych, dokumentach zlokalizowanych na komputerach osobistych, poczcie e-mail.

  Narzędzie to pozwala identyfikować procesy biznesowe, które generują dokumenty i rekomendować ich dygitalizacje. Skontaktuj się z nami, a zabezpieczymy Twoją firmę przed niepożądanym wyciekiem danych. Wystarczy tylko umówić się z nami na rozmowę, a uchronimy Ciebie i zabezpieczymy Twoją firmę przed nielegalnym wykorzystaniem danych.

  Chcesz wdrożyć narzędzia do ochrony wrażliwych danych? Jak przygotować firmę na ten proces?

  1. Zidentyfikuj wrażliwe dane: Przede wszystkim należy zidentyfikować, jakie rodzaje danych wrażliwych są przechowywane w firmie. Należy przyjrzeć się dokumentom, bazom danych, programom, w których te dane są przetwarzane i przechowywane.
  2. Przeprowadź audyt bezpieczeństwa: W celu dokładnego określenia potrzeb ochrony danych, warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa. Pozwoli on na dokładne określenie ryzyka i wykrycie ewentualnych luk w systemie bezpieczeństwa.
  3. Opracuj politykę ochrony danych: Należy opracować politykę ochrony danych, która określi, jakie kroki należy podjąć, aby chronić wrażliwe dane. Polityka ta powinna określać zasady dotyczące zarządzania, przetwarzania, przechowywania i usuwania danych.
  4. Wdrożenie narzędzi ochrony danych: Na podstawie wyników audytu i opracowanej polityki, należy wybrać odpowiednie narzędzia do ochrony danych. Pomogą one w zabezpieczeniu danych przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem.
  5. Przeprowadź szkolenie pracowników: Należy przeprowadzić szkolenie pracowników, aby zwiększyć ich świadomość na temat zagrożeń związanych z wrażliwymi danymi. Dodatkowo należy przeszkolić ich jak postępować w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych.
  6. Monitoruj i aktualizuj system bezpieczeństwa: W celu utrzymania bezpieczeństwa wrażliwych danych, konieczne jest ciągłe monitorowanie i aktualizacja systemu bezpieczeństwa.

  Wdrożenie narzędzi do ochrony wrażliwych danych to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania. Warto podjąć te kroki, aby zapewnić odpowiednią ochronę wrażliwych danych w firmie i uniknąć ryzyka ich nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania. Specjalnie dla tego procesu stworzyliśmy „Revelio”. Więcej na ten temat: https://wizards.io/revelio/

  Czy wiesz, w jaki sposób skutecznie zarządzać procesem retencji danych?
  Kiedy pomyśleć o automatyzacji tego procesu?
  Jak wygląda proces retencji danych od strony IT i jakie wyzwania mogą się z nim wiązać?

  W trzecim już artykule z cyklu “RODO w IT” wspólnie z Mirkiem pochylimy się nad tematem wyzwań związanych z retencją danych.

  Z artykułu dowiesz się m.in.:

  Zapraszamy do lektury!

  Artur Żórawski, Founder i CTO Wizadrs

  Architekt IT z ponad 20 letnim stażem, autor pomysłów na rozwiązania IT do detekcji, anonimizacji i retencji danych. 

   i

  dr Mirosław Gumularz, Radca Prawny GKK Gumularz Kozik

  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

  ———————————————————

  Skuteczne zarządzanie procesem retencji danych

  Mirosław Gumularz (MG): W poprzednich dwóch artykułach opowiadaliśmy o tym, co RODO zmieniło w branży IT, a także o anonimizacji, temacie, który do tej pory zdecydowanie był bliższy osobom po tej “technicznej” stronie. Kolejnym  z wymogów RODO, z którym mierzy się dziś większość firm, a w szczególności działy compliance, jest ograniczenie przechowywania danych osobowych, czyli retencja danych. Oczywiście łączy się to z omawianą poprzednio kwestią anonimizacji, która jest środkiem realizacji wymogu czasowego ograniczenia przechowywania danych osobowych i alternatywą dla „fizycznego” usunięcia danych.

  Faktem jest, że RODO nie pozwala przetwarzać danych osobowych w nieskończoność. Zazwyczaj nie mówi nam też, ile czasu możemy przetwarzać te dane. Nawet tam, gdzie przepisy prawa, co jest raczej rzadkością, definiują jak długo można przetwarzać dane, na ogół jest cała masa wyjątków. To jest zadanie właśnie dla działów compliance. To one znając cele i kategorie danych, określają okresy ich retencji, czyli przechowywania.

  Tutaj sprawa zaczyna się komplikować od strony technicznej, a konkretnie w zakresie kontrolowania procesu usuwania danych z systemów zgodnie z zebranymi zgodami. Niezależnie od długości przetwarzania ustalonej przez osoby odpowiedzialne za compliance, osoby techniczne muszą wiedzieć, że bez względu na to, jak długi ten okres będzie, muszą zmierzyć się z tym, że kiedyś dane będą musiały być usunięte.

  Przetwarzanie danych przy założeniu, że nie będziemy mieć narzędzi do ich usuwania, może naruszać regułę zawartą w art. 25 ust. 1 RODO, tj. privacy by design. Ciekawy w tym kontekście jest problem usuwania danych przetwarzanych przy wykorzystaniu technologii Blockchain, który właśnie taki przypadek obrazuje. Pojawia się pytanie, czy można przetwarzać dane skoro wiemy, że kiedyś tam w przyszłości może być problem całkowitego ich usunięcia. Polecam w tym zakresie rekomendację CNIL (francuski organ nadzorczy): Blockchain and the GDPR: Solutions for a responsible use of the blockchain in the context of personal data.

  Podsumowując. Chcąc skutecznie zarządzać procesem retencji, trzeba oczywiście dbać o stronę formalno-prawną. To jednak nie wystarczy. Musimy również wiedzieć dokładnie:

  W praktyce oznacza to, że trzeba wiedzieć, jak te dane usunąć i mieć pomysł na to, w jaki sposób to robić w zależności od celów ich przetwarzania.

  Dlaczego to jest ważne?

  Przykładowo może okazać się, że ta sama kategoria danych (np. nr pesel, ID użytkownika) przetwarzana przy wykorzystaniu tego samego systemu, lub różnych systemów, w zależności od celu przetwarzania będzie mieć różny okres retencji (usuwania danych).

  Co więcej może być tak, że w ramach jednego procesu różne kategorie dane mogą mieć różne cele i okresy retencji np. dane zbierane poprzez formularz rejestracji użytkownika. Może być tak, że część z tych danych jest niezbędna do realizacji celu zawarcia umowy, a część z nich np. służy do weryfikacji tożsamości co nie zawsze jest niezbędne do zawarcia umowy.

  Artur Żórawski (AŻ): Dodatkowo od strony technicznej jest to o tyle wyzwanie, że często w jednej organizacji jest wielu dostawców rozwiązań informatycznych. Wiele osób uczestniczy tym samym w procesie wytwarzania i rozwijania oprogramowania. Z rozmów z naszymi Klientami wiemy, że często w związku z tym problematyczne staje się zlokalizowanie wszystkich danych użytkowników we wszystkich systemach oraz ich kompleksowa retencja zgodnie z wymogami RODO.

  MG: Warto jeszcze dodać, że jednym z wymogów RODO jest podanie na żądanie informacji o źródle danych, czy celu przetwarzania danych osobowych, co w wielu przypadkach jest w tym kontekście problematyczne zwłaszcza, jeśli chodzi o podanie źródła. Pojęcie źródła danych jest bardzo szeroko zdefiniowane w RODO i nie można wykluczyć takiego kierunku wykładni, która obejmuje także “narzędzie”, system wykorzystywany do przetwarzania danych. Dla przykładu w kontekście przetwarzania danych medycznych RODO wskazuje, że:

  „Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o (…)

  niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro”.

  Kiedy warto zacząć myśleć o  automatyzacji procesu?

  MG: Dochodzimy w tym momencie do pytania: w jaki sposób najlepiej tym procesem zarządzić? Faktem jest, że im większa organizacja, tym większym problemem staje się  brak odpowiednich narzędzi ułatwiających zarządzanie retencją danych na przykład poprzez automatyzację procesu.

  : To prawda. Pytanie tylko, kiedy na taką automatyzację się zdecydować. Jeżeli chodzi o retencje danych w większych organizacjach trzeba zauważyć, że problem usuwania danych i retencji rośnie wykładniczo wraz ze wzrastającą ilością systemów.

  MG: Mówiąc o tym poruszyłeś tak naprawdę kolejny problem. Nie wystarczy ustalić, że technicznie dane można usunąć np. „ręcznie”. Należy ustalić, czy ten sposób usuwania danych jest wystarczający, czy w praktyce będzie wystarczająco efektywny. Jeżeli ten brak efektywności może zrodzić ryzyko dla ludzi, którego źródłem jest naruszenie wymogu usuwania danych (np. ktoś nie zostanie dopuszczony do określonej usługi, bo system go “rozpozna”), sam w sobie może być naruszeniem zasady privacy by design.

  Retencja danych z punktu widzenia działów IT


  MG: W mojej opinii kwestia retencji, backupu, czy długości przechowywania danych to największe wyzwania na styku IT i compliance. Na ogół prawnicy stawiają bardzo sztywne wymagania. Wszystkie dane kategorii X ze względu na upływ czasu Y mają być usunięte/zaanonimizowane.  Niestety w praktyce proces usuwania danych jest dużo bardziej wymagający niż może nam się wydawać.

  : Dokładnie. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Cyfryzacji tworząc “RODO – Poradnik dla sektora FINTECH”, gdzie wykazało, że nieusuwanie danych z kopii zapasowych może być uzasadnione:

  “W przypadku kopii zapasowych i żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, może realnie zdarzyć się, że nie będzie technicznie możliwe usuniecie danych zawartych w kopii zapasowej lub koszty i wysiłek organizacyjny takiego selektywnego usunięcia danych będą w sposób rażący niewspółmierne do ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotu danych. Ponadto selektywne usunięcie danych osobowych z kopii narusza integralność kopii danych a zatem może powodować ryzyko dla praw i wolności innych osób, których dane są przechowywane w ramach tej samej kopii danych.”

  Problem, który jednak nadal występuje jest związany z procedurami disaster recovery. Chcąc zobrazować tę kwestię, opowiem o wyzwaniu z zakresu odtwarzania backupu, przed którym stanęliśmy projektując rozwiązanie do retencji danych.

  Możemy wyobrazić sobie sytuację, w której dane osobowe Jana Kowalskiego ulegają retencji i są usuwane z bazy danych trzech systemów, w których były przetwarzane. Okazuje się, że jeden z tych systemów już po usunięciu danych ulega katastrofie. W związku z tym musimy odtworzyć jego backup. W efekcie mamy sytuację, w której w  systemach dane Jana Kowalskiego zostały usunięte, ale w jednym, tym drugim który uległ awarii dane Jana Kowalskiego nadal istnieją ze względu na konieczność przywrócenia danych sprzed retencji.

  Jest to moment, w którym może okazać się, że zapomnimy o konieczności usunięcia danych, które powinny być skasowane.

  Projektując rozwiązanie musieliśmy przewidzieć, że takie katastrofy mają szansę się wydarzyć. W takim wypadku, w ramach realizacji procesu retencji danych konieczne jest monitorowanie systemu, a konkretnie sprawdzanie, czy  nie rozpoczyna się proces odtwarzania backupu, w wyniku którego przywrócone zostałyby usunięte przez nas dane.

  MG: Kolejnym aspektem, który warto w tym kontekście omówić jest prawo do zapomnienia.Mechanizm retencji, z którego korzystamy musi uwzględniać dwa aspekty usuwania danych:

  AŻ: Tak, wspominaliśmy już o tym nieco powyżej. Jest to wyzwanie zwłaszcza dla dużych organizacji, które w momencie, gdy takie żądanie wpłynie, muszą ustosunkować się do niego i powiedzieć, które dane mogą usunąć zgodnie z prawem, a co do usunięcia których takich podstaw nie ma. Dodatkowo musimy także potwierdzić usunięcie danych.

  MG: W przypadku niektórych umów np. umowy o pracę nie jest to takie proste. Dane często nie są ustrukturyzowane.

  Dodatkowo dane tej samej osoby mogą znajdować się w innych naszych systemach. Mogą być przetwarzane dla różnych celów i w oparciu o różne podstawy. W jednej sytuacji może to być wspomniana realizacja umowy o pracę, w innej działania promocyjne w oparciu o zgodę dla celów marketingowych, etc. To kolejna sytuacja, w której nasze IT staje przed wyzwaniem. 

  Co istotne, nie chodzi o to, żeby (tylko) znać cele przetwarzania. Bo to jest stosunkowo proste. Chodzi o to, żeby być w stanie powiązać te cele z konkretnym rekordem. Zwłaszcza, gdy dane nie są przetwarzane w sposób ustrukturyzowany.

  Bardzo często zapomina się, że retencji powinny podlegać nie tylko dane podane nam aktywnie np. przez użytkownika systemu ale także te które on wygenerował korzystając z systemu (np. dane w logach) tzw. dane „zaobserwowane” oraz dane które sami wytworzyliśmy na jego temat wnioskując o jego przyszłym zachowaniu (profilowanie).

   AŻ: Chcąc zobrazować to wyzwanie wyobraźmy sobie ekosystem połączonych ze sobą wielu systemów informatycznych, które ze sobą współpracują i wymieniają się danymi osobowymi, gdzie jedna osoba może być przetwarzana na wiele sposobów.

  Gdzieś w nich są rozsiane te dane, przetwarzane na różnych podstawach, które z kolei są również przechowywane w różnych systemach. Robi nam się z tego całkiem spora sieć zależności. Rozwiązaniem jest jeden, zbiorczy system, który jest w stanie zagregować wszystkie zgody, które dana osoba podpisała.

  MG: Myśląc o procesie retencji powinniśmy także pamiętać o polityce uwzględniającej wyjątki. Może być np. tak, że zgodnie z procedurą retencji dane Y są automatycznie usuwane po okresie X. Jednocześnie w tym czasie wszczęta jest sprawa sądowa wymagająca dłuższego przetwarzania danych.

  AŻ: Dokładnie. Taką sytuację mieliśmy podczas jednego z naszych wdrożeń. Pomimo tego, że umowy wygasły i powinna w tym momencie nastąpić retencja danych Klienta, pojawiła się podstawa prawna, która ten proces uniemożliwiła. Okazało się, że podstawą był pozew sądowy i postępowanie wszczęte wobec właściciela danych. W takiej sytuacji dane osobowe były traktowane jako dowód w rozprawie. Jest to przypadek, który pokazuje, że powinniśmy uwzględniać wszelkie podstawy prawne, nie tylko wynikające bezpośrednio ze zgód.

  ABC retencji danych

  MG: Podsumowując, jeżeli chodzi o retencję, rozporządzenie RODO wymaga od nas, żebyśmy usuwali dane niezależnie od żądania usunięcia na podstawie wewnętrznie określonych okresów retencji, w powiązaniu z:

  Powinniśmy również uwzględniać możliwość wystąpienia specyficznych przypadków, o których mowa powyżej.

  AŻ: Projektując, lub wdrażając u siebie narzędzia do retencji danych osobowych zadbajmy o to, żeby:

  —————————————————-

  Odpowiadasz za techniczny lub prawny aspekt ochrony danych osobowych, ochronę bezpieczeństwa danych osobowych lub wrażliwych w swojej organizacji? A może w obszarze, którym się zajmujesz?

  Przed nami ostatni z cyklu “RODO w IT” artykuł, w którym porozmawiamy o tym, jak realizować projekty z zakresu sztucznej inteligencji w kontekście privacy&security.

  Masz dodatkowe pytania, chcesz wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się więcej o anonimizacji, detekcji i retencji danych osobowych, cykl życia produktów IT w kontekście RODO, w tym privacy by design, a także posłuchać o ciekawych case studies związanych np. z definicją danych osobowych, lub kolejnych etapach wdrażania RODO w Polsce.

  Zapisz się już dziś na nasz webinar RODO W IT.

  Śledź nasz profil na LinkedIn.

  Do usłyszenia!

  Artur i Mirek

  Borykasz się z problemem zwiększonego ryzyka wycieku danych osobowych podczas pracy zdalnej?
  Chcesz ograniczyć dostęp do wrażliwych danych w swojej firmie?
  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat procesu anonimizacji danych?
  A może zastanawiasz się, czy proces anonimizacji, który masz wdrożony w swojej firmie można usprawnić?

  Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie. Wspólnie z Mirkiem Gumularzem, Radcą Prawnym zajmującym się zagadnieniami związanymi z RODO, postanowiliśmy poruszyć temat poprawnej, szybkiej i bezpiecznej anonimizacji danych osobowych.

  Z artykułu dowiesz się m.in.:

  Zapraszamy do lektury!

  Artur Żórawski, Founder&CTO Wizards
  i Mirosław Gumularz, Radca Prawny w GKK Gumularz Kozik

  Zapraszamy,

  Artur Żórawski, Founder i CTO Wizadrs

  Architekt IT z ponad 20 letnim stażem, autor pomysłów na rozwiązania IT do detekcji, anonimizacji i retencji danych. 

   i

  dr Mirosław Gumularz, Radca Prawny GKK Gumularz Kozik

  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

  ———————————

  Anonimizacja a pseudonimizacja

  Mirosław Gumularz (MG): W ostatnim artykule mówiliśmy sporo na temat zmian, które zaszły wraz z RODO w podejściu do zapewnienia zgodności z ochroną danych. Jednym ze sposobów, w jaki możemy o dane dbać jest anonimizacja, lub pseudonimizacja danych, czyli odpowiednio: zerwanie lub ograniczenie identyfikowalności osób fizycznych.

  Mówiąc o anonimizacji i pseudonimizacji widzę duży problem w rozróżnieniu obu pojęć. Wiele osób uważa, że zrealizowało wymogi co do ochrony danych (np. ich usuwania), bo zanonimizowało dane. W praktyce okazuje się często, że to nie jest anonimizacja, tylko pseudonimizacja, czyli nie zerwanie, a  odwracalne ograniczenie identyfikowalności, ponieważ cały czas istnieje jakiś rodzaj powiązania (chociażby poprzez zebranie dodatkowych danych ze źródeł publicznie dostępnych np. strony rejestrów publicznych, takich jak np. geoportal). Nie wiem, jak to z Waszej perspektywy wygląda, osób technicznych?

  Artur Żórawski (AŻ): Mam podobne obserwacje. Jest to związane pewnie z tym, że przeprowadzenie anonimizacji przy zachowaniu odpowiedniej jakości charakterystyki bazy, nie jest taką banalną sprawą. Podstawową wartością anonimizacji jest jej nieodwracalność. Jeśli udało się ją osiągnąć, to to oznacza właśnie dobrze zrobioną anonimizację. Możemy mieszać, maskować, ale rezultat powinien być jeden: brak możliwości zidentyfikowania konkretnej osoby. Z pseudonimizacją jest inaczej. Pseudonimizacja zakłada posiadanie klucza, za pomocą którego możemy odwrócić anonimizację i odzyskać dane. W efekcie nie tracąc ich.

  MG: Tak, dokładnie. To, na co warto zwrócić uwagę to fakt,  że od strony prawnej nie ma czegoś takiego, jak wymóg anonimizacji/pseudonimizacji. Są to narzędzia do realizacji określonych celów/wymogów np. bezpieczeństwa, czy ograniczenia czasowego przechowywania danych. Oba pojęcia dotyczą identyfikacji osoby fizycznej, czyli najogólniej rzecz ujmując – powiązania informacji z wyodrębnioną osobą fizyczną.

  W praktyce, dane speudonimizowane są cały czas danymi osobowymi. Oznacza to, że przetwarzając je, musimy zapewnić realizację wszystkich wymogów, o których mówiliśmy w pierwszym tekście, m.in. co do czasu przetwarzania danych, ograniczenia celu i minimalizacji.

  Nie mniej RODO traktuje pseudonimizację przede wszystkim jako środek do realizacji wymogu bezpieczeństwa według prostego rozumowania: jak wyciekną dane pseudonimizowane, to ryzyko dla osób fizycznych jest mniejsze, bo identyfikacja będzie utrudniona, lub wręcz niemożliwa (dla uzyskującego dostęp do części danych bez tego “klucza”, o którym mowa w definicji).

  Korzyści wynikające z anonimizacji


  MG: Wiemy już, jaka jest różnica między anonimizacją a pseudonimizacją. Zastanówmy się teraz, po co w ogóle anonimizować dane? Z punktu widzenia RODO anonimizacja ułatwia przede wszystkim „obejście” problemu celu przetwarzania. To z pozoru bardzo ogólny wymóg, który ma bardzo konkretne konsekwencje techniczne. Jeśli w trakcie przetwarzania chcemy zmienić cel przetwarzania, (np. wykorzystać te dane do rozwoju „uczenia” sztucznej inteligencji) to możemy w tym zakresie mieć kłopot z zalegalizowaniem tej zmiany celu. Wprawdzie RODO tego nie wyklucza, ale zawiera szereg obostrzeń m.in. obowiązek informowania o tym osób, których dane dotyczą. Anonimizacja rozwiązuje ten problem. Dane anonimowe nie podlegają RODO.

  AŻ: Tak, masz rację. Jakiś czas temu braliśmy udział w projekcie z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, w ramach których wnioskowaliśmy i uczyliśmy algorytmy w oparciu o zbiór danych. Jednym z wyzwań była anonimizacja tego zbioru w taki sposób, że dane osób i w efekcie cały zbiór miały zachowywać charakterystykę i swoją tożsamość. Dane miały być w pełni wartościowe. Musieliśmy wymyśleć, jak to zrobić. Biorąc wszystkie te wszystkie wymogi pod uwagę można zażartować, że najlepiej tak naprawdę to tych danych nie mieć, ale w biznesie jest to praktycznie niemożliwe.

  MG: Masz rację. Trzeba pamiętać że sensie prawnym anonimizacja jest równoznaczna z fizycznym usunięciem danych. W obu przypadkach nie mamy danych osobowych (oczywiście o ile ten proces nastąpił w sposób prawidłowy). Dlatego anonimizacja ma także znaczenie przy realizacji wymogu ograniczenia czasowego przetwarzania, czyli jednego z fundamentów RODO. W tym wypadku anonimizacja oznacza wykonanie pewnego procesu, który powoduje, że informacja, która wcześniej dotyczyła zidentyfikowanej, lub możliwej do identyfikacji osoby, teraz już jej nie dotyczy. Stała się daną anonimową. Dlatego anonimizacja (jako metoda przetworzenia informacji) może być pomocna, gdy fizyczne usuwanie danych zgodnie z terminami przyjętymi w wewnętrznych politykach organizacji nie jest faktycznie możliwe (np. ze względu na realizację pomiędzy bazami danych).

  MG: Anonimizacja pozwala zrealizować także wymogi bezpieczeństwa w zakresie poufności danych. To  jest tym bardziej istotne w przypadku:

  Anonimizując dane, ograniczamy ryzyko ich wycieku. Anonimizacja spowoduje, że osoba niepożądana, która zyska dostęp do baz danych, nie zyska tym samym dostępu do danych osobowych, a jedynie do ich zanonimizowanej wersji.  Jest to szczególnie gorący temat w kontekście obecnej pandemii COVID-19, który wymusił na firmach wysłanie zdecydowanie większej ilości pracowników na pracę zdalną, niż to było do tej pory. Praca zdalna na danych anonimowych nie rodzi ryzyka związanego z naruszeniem RODO.

  AŻ: Anonimizacja z punktu widzenia programisty, architekta w takim przypadku daje możliwość spokojnego skupienia się na tym, na czym znamy się najlepiej – programowaniu i projektowaniu.

  Ja widzę jeszcze kilka korzyści z punktu widzenia IT.

  Systemy informatyczne nie lubią usuwania danych. Większość systemów preferuje gromadzenie dużych ilości danych, ponieważ w niektórych przypadkach fizyczne ich usunięcie może wpłynąć na efektywność systemu. Konieczność usuwania pojawia się w momencie, w którym użytkownik zażąda usunięcia jego danych osobowych, z których my akurat korzystamy. Z tego też względu tam, gdzie można oczywiście usuwamy te dane. W miejscach gdzie byłoby to kłopotliwe, dane ulegają anonimizacji. Oznacza to, że pod względem RODO dane znikają, ale nie są usuwane fizycznie.

  Miejscem, gdzie anonimizacja jest jeszcze stosowana w kontekście systemów informatycznych są testy. Wiemy, że zapewnienie odpowiedniej jakości testów też jest bardzo ważne. Przygotowanie testowych danych osobowych często jest trudne ze względu na ilość oraz charakter tych danych. W tym przypadku można wykorzystać te dane produkcyjne, które przeszły przez proces anonimizacji, dzięki czemu przestają podlegać RODO. Dzięki temu systemy mogą być testowane nie tylko pod względem funkcjonalności, ale mogą być również testowane pod kątem obciążeń – kontroli, czy dany system informatyczny będzie w stanie wytrzymać ruch i obciążenie systemu przez wszystkich użytkowników. Jest to ważne bo przecież nikt nie podpisuje zgód na wykorzystanie jego danych osobowych do testowania systemu.

  AŻ: Jeżeli chodzi o korzyści biznesowe, to jest ich kilka. Na przykład jedna firma prosi inną firmę o rozwój swojego systemu i w związku z tym dochodzi do przekazania danych osobowych. Ze względu na to, że system już istnieje trzeba go utrzymywać i w takim przypadku może dojść do przekroczenia danych osobowych między dwoma organizacjami. Dzięki anonimizacji baz danych będziemy w stanie przekazać jakościowe dane, lecz bez prawdziwych danych osobowych.

  Należy pamiętać, że żadna firma nie są samotną wyspą, dlatego w dzisiejszym biznesie dane dość swobodnie pływają pomiędzy podmiotami bez żadnych dodatkowych umów, czy obostrzeń. Mimo tego świadomość na temat danych osobowych w organizacji jest niska. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że jedną z wątpliwości, którą często słyszę podczas spotkań w związku z wdrożeniem narzędzi anonimizacji danych jest brak wiedzy na temat przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Dopiero gdy poznamy ten proces, możemy się zastanawiać się nad tym, co powinniśmy zmienić w systemach informatycznych i jakie procedury informatyczne oraz narzędzia powinny zostać wdrożone.

  Ryzyka związane z anonimizacją

  MG: Anonimizacja to korzyści, ale również ryzyka.Trzeba pamiętać, że proces anonimizacji może rodzić ryzyko dla ludzi, którego źródłem jest błąd i brak zerwania powiązania informacji z osobą fizyczną. W zakresie mierzenia tego ryzyka polecam dwa dokumenty:

  1. Opinia Grupy Roboczej art. 29 6/2013 dostępna pod linkiem: https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520167/6944
  2. Rekomendacje ICO https://ico.org.uk/media/1061/anonymisation-code.pdf

  Oba dokumenty zawierają przykłady błędów, dobre praktyki oraz kryteria szacowania ryzyka, którego źródłem może być nieprawidłowa anonimizacja. Więcej o tych dokumentach będziemy mówić również na webinarium.

  W obu dokumentach podkreśla się, że granica pomiędzy danymi prawidłowo zanonimizowanymi jest płynna. Zresztą RODO wskazuje, że te same informacje w zależności od kontekstu (i możliwości zestawienia z innymi danymi przez dany podmiot) mogą być danymi anonimowymi, lub danymi osobowymi.

  Zgodnie z motywem 26 rodo:

  „(…) aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny. Zasady ochrony danych nie powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować”.

  Powyższy cytat oznacza, że pojęcie danych osobowych obejmuje informacje o różnym stopniu powiązania z wyodrębnioną osobą fizyczną, a granica pomiędzy danymi osobowymi oraz danymi anonimowymi jest często trudna do wytyczenia.

  W związku z tym można wyróżnić następujące sytuacje:

  1. Identyfikacja jest możliwa w oparciu o dane, którymi dysponuje administrator, nawet jeżeli identyfikacja wymaga ich zestawienia (np. dane w różnych bazach danych, przetwarzane lokalnie na urządzeniach, w usługach chmurowych). W tej kategorii mieszczą się także dane spseudonimizowane.
  2. Identyfikacja jest utrudniona (np. wymaga pozyskania dodatkowych danych), ale możliwa bez nadmiernych trudności.
  3. Zidentyfikowanie osoby fizycznej chociaż potencjalnie możliwe, jest nadmiernie uciążliwe (biorąc pod uwagę kryteria z motywu 26 RODO). 
  4. Zidentyfikowanie osoby fizycznej nie jest możliwe nawet po uzyskaniu dodatkowych informacji (biorąc pod uwagę kryteria z motywu 26 rodo)

  Oznacza to, że ustalenie czy określona informacja jest daną osobową wymaga oceny. Jak wskazują przytoczone dokumenty należy ocenić ryzyko, którego źródłem jest błąd na etapie anonimizacji prowadzący do re-identyfikacji. Chcąc oszacować to ryzyko należy:

  Niezwykle trudne jest oszacowanie prawdopodobieństwa ryzyka re-identyfikacji. Jeśli chcemy to zrobić idąc w ślad za rekomendacjami, warto posłużyć się testem tzw. zmotywowanego intruza. Na czym on polega?

  Test zmotywowanego intruza

  MG: Polega on głównie na rozważeniu, czy „intruz” byłby w stanie dokonać re-identyfikacji, gdyby był do tego zmotywowany. Podejście to zakłada, że ​​„zmotywowany intruz” jest kompetentny i ma dostęp do zasobów współmiernych do motywacji, jaką może mieć do ponownej identyfikacji.

  Niektóre rodzaje danych będą bardziej atrakcyjne dla „zmotywowanego intruza” niż inne. Na przykład intruz może być bardziej zmotywowany do re-identyfikacji danych osobowych, jeśli takie dane:

  AŻ: Tutaj poruszyłeś też bardzo ważny temat. Bezpieczeństwo danych to nie tylko RODO. Dane finansowe, tajemnice firmowe to są wszystko kategorie danych, które chcemy ochronić przed osobami nieuprawnionymi. W tym kontekście zabezpieczenie danych za pomocą anonimizacji jest znacznie szersze. Niektóre z naszych projektów bezpośrednio dotyczyły anonimizacji systemów finansowych i przetargowych, gdzie kwestie związane z danymi osobowymi praktycznie nie występowały, aczkolwiek zabezpieczenie danych finansowych oraz informacji powierzonych przez firmy trzecie było kluczowe dla działania całej organizacji.

  Jeśli zainteresował Was temat anonimizacji oraz warunków, jakie muszą być spełnione, żeby mówić o dobrej jakości anonimizacji, zerknijcie również na jeden z moich wcześniejszych artykułów: https://wizards.io/2020/02/anonimizacja/

  Znajdziecie tam m.in. rozwinięcie każdego z pojęć wykorzystanych przeze mnie w poniższym wykresie:

  ———————————————

  Odpowiadasz za techniczny lub prawny aspekt ochrony danych osobowych, ochronę bezpieczeństwa danych osobowych lub wrażliwych w swojej organizacji? A może w obszarze, którym się zajmujesz?

  Przez kolejne 2 tygodnie będziemy publikować na blogu Wizards nowe artykuły z cyklu RODO w IT, z których dowiesz się kolejno:

  Masz dodatkowe pytania, chcesz wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się więcej o anonimizacji, detekcji i retencji danych osobowych, cykl życia produktów IT w kontekście RODO, w tym privacy by design, a także posłuchać o ciekawych case studies związanych np. z definicją danych osobowych, lub kolejnych etapach wdrażania RODO w Polsce.

  Zapisz się już dziś na nasz webinar RODO W IT.

  Śledź nasz profil na LinkedIn.

  Do usłyszenia!

  Artur i Mirek

  Zaczynamy cykl publikacji na temat RODO w IT, który zakończymy webinarem, na który już dziś serdecznie zapraszamy. Skąd taki pomysł?

  Z RODO mamy do czynienia na co dzień, w różnych wymiarach. Z jednej strony w zakresie współpracy z firmami od strony prawnej, z drugiej z punktu widzenia wieloletniej pracy w branży IT. Obaj obserwujemy z zupełnie różnych perspektyw to, jak firmy radzą sobie z tematem RODO (ochroną prywatności))i z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się każdego dnia.

  Zapraszamy,

  Artur Żórawski, Founder i CTO Wizadrs

  Architekt IT z ponad 20 letnim stażem, autor pomysłów na rozwiązania IT do detekcji, anonimizacji i retencji danych. 

   i

  dr Mirosław Gumularz, Radca Prawny GKK Gumularz Kozik

  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

  ———————————————

  Relacje pomiędzy RODO i IT

  Artur Żórawski (AŻ): Wejście RODO wstrząsnęło światem IT i narzuciło nowe reguły gry. Okazało się, że jednym z głównych naszych obowiązków stała się odpowiednia ochrona danych osobowych (prywatności) i jest to coś, za co każdy kto pracuje w branży nowych technologii musi brać odpowiedzialność. Dlaczego?

  Mirosław Gumularz (MG): Zdecydowanie. O tej odpowiedzialności IT za ochronę danych osobowych możemy rozmawiać z punktu widzenia RODO w czterech kontekstach:

  Definicja danych osobowych wg RODO

  Artur Żórawski: Co więcej, nie tylko musieliśmy zmienić podejście do ochrony danych osobowych, ale także na nowo zrozumieć to pojęcie. Do tej pory nie było jasnych definicji, także często korzystaliśmy z amerykańskich standardów, takich jak PII (Personal Identifiable Information) oraz PHI, w ramach których definicja danych osobowych była w porównaniu z RODO dosyć ograniczona.

  Wszyscy mieliśmy świadomość, że trzeba dbać o podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adresy, dane przestrzenne. To dbanie sprowadzało się jednak głównie do zapewnienia im bezpieczeństwa. Teraz RODO mówi o danych osobowych znaczenie szerzej, przewidując jak ich postrzeganie może zmienić się w przyszłości.

  MG: Tak, to prawda pojęcie danych osobowych w kontekście RODO jest niezwykle szerokie. W zasadzie w ramach każdego narzędzia informatycznego, czy usługi IT dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Trudno mi sobie wyobrazić narzędzie, w którego funkcjonowaniu nie trzeba uwzględniać wymogów RODO. Mogłoby to dotyczyć np. danych statystycznych, ale także tutaj z pewnością w jakiejś “warstwie” systemu (np. logów) dane osobowe pojawiłyby się. 

  Praktycznie każdy system opiera się na jakiś kategoriach użytkowników, dostępów i w każdym systemie odkłada się nasza aktywność w logach.

  Cała masa danych w systemie np.:

  to są wszystko dane osobowe.

  Na tym gruncie dochodzi często do przekłamań. Za dane osobowe uznawane są często jedynie dane zostawiane przez użytkownika (np. stworzony login/username). Prawda jest jednak taka, że wszystkie informacje, chociażby potencjalnie możliwe do przypisania do wyodrębnionej osoby fizycznej, są danymi osobowymi.

  Wymogi RODO w pigułce

  MG: Co jeszcze warto wiedzieć dziś o RODO pracując w IT?  Na pewno to, że można identyfikować wymogi RODO w ramach dwóch głównych obszarów: bezpieczeństwa (security) oraz prywatności (privacy). Nie jest to podział do końca poprawny, bo bezpieczeństwo służy zapewnieniu również prywatności, ale chodzi mi tutaj o podkreślenie, że bezpieczeństwo to tylko jeden z aspektów ochrony danych, który jest naprawdę dobrze rozpoznany przez IT. Często osoby z branży IT wręcz utożsamiają prywatność z bezpieczeństwem. Problem jest z całą sferą pozostałych wymogów (privacy).

  AŻ: Tak, to prawda. W tematach security poruszamy się w wielu przypadkach bardzo sprawnie. Potrafimy zabezpieczyć od strony organizacji nasze sieci, systemy, komputery. Potrafimy zapobiec utracie danych i kontrolować dostęp do nich. W tych obszarach mamy jasność i wiemy, co musimy zrobić po naszej stronie.

  MG: Omówmy w takim razie pokrótce wszystkie wymogi RODO, a w szczególności ten mniej rozpoznany przez IT obszar prywatności (privacy). Poniżej znajdziecie wykres przedstawiający kluczowe dla zrozumienia RODO obszary z podziałem na te bardziej i mniej rozpoznane przez IT obszary.

  Oczywiście powyższe obszary nie wyczerpują szczegółowych wymogów RODO, ale moim zdaniem zrozumienie ich jest kluczowe. Dlaczego? Ponieważ obserwuję, często w praktyce, że dyskusja w kontekście zgodności skupia się na szczegółowych wymaganiach, pomijając zupełnie fundamenty, które powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

  Wnioski z początków wdrażania RODO

  AŻ: Masz rację.Podsumowując.Minęły już prawie dwa lata od czasu wdrożenia RODO. Z mojego punktu widzenia duża zmianą jest to, że jako IT zaczęliśmy bardziej zastanawiać się nad tym, co właściwie przetwarzamy i przechowujemy, a przechowujemy dużo, bo systemy kochają gromadzić dane. Wcześniej nie musieliśmy zadawać pytań o rodzaj danych i cel przetwarzania, na bazie których je przechowujemy. Systemy w jednej organizacji mogły dowolnie wymieniać się danymi, ponieważ nie był dobrze zdefiniowany cel przetwarzania. Jakie wyzwania Twoim zdaniem mamy jeszcze przed sobą?

  MG: Z mojej perspektywy pierwszy okres funkcjonowania RODO pokazuje, że o ile środki organizacyjne (np. procedury, szkolenia) są punktem wyjścia realizacji wymogów RODO, to na ogół bez uwzględnienia technologii, czy też zmian w tym zakresie, nie da się w pełni zrealizować wymogów RODO (np. w kontekście usuwania danych).

  Moją drugą obserwacją jest to, że identyfikacja ryzyk związanych z funkcjonowaniem technologii wymaga wzajemnego zrozumienia ról pomiędzy osobami technicznymi (np. deweloperami) oraz pracownikami z działu compliance, czy działu prawnego, którego teraz często brakuje.
  Punktem wyjścia do wypracowania tego zrozumienia jest dialog i wzajemne przeszkolenie. Z jednej strony w zakresie wymogów i obowiązków stawianych przez RODO, a także metod oraz środków, którymi te wymogi można wdrażać. Z drugiej w zakresie specyfiki pracy IT i zmian w systemach informatycznych, które te ryzyka mogą rodzić.

  Co więcej zapewnienie zgodności wymaga czujności przez cały “cykl” życia narzędzia IT (np. aplikacji webowej), a nie tylko na początku (privacy by design). Moim zdaniem kluczem jest zarządzanie zmianą. Bardzo często informacja o istotnych zmianach wymagających oceny prawnej nie dociera do właściwych osób i zamyka się w kręgu speców od IT. Ale o tym, jak sobie poradzić z tymi kwestiami opowiemy więcej na webinarze.

  ———————————————

  Odpowiadasz za techniczny lub prawny aspekt ochrony danych osobowych, ochronę bezpieczeństwa danych osobowych lub wrażliwych w swojej organizacji? A może w obszarze, którym się zajmujesz?

  Przez kolejne 3 tygodnie będziemy publikować na blogu Wizards nowe artykuły z cyklu RODO w IT, z których dowiesz się kolejno:

  Masz dodatkowe pytania, chcesz wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się więcej o anonimizacji, detekcji i retencji danych osobowych, cykl życia produktów IT w kontekście RODO, w tym privacy by design, a także posłuchać o ciekawych case studies związanych np. z definicją danych osobowych, lub kolejnych etapach wdrażania RODO w Polsce.

  Zapisz się już dziś na nasz webinar RODO W IT.

  Śledź nasz profil na LinkedIn.

  Do usłyszenia!

  Artur i Mirek

  Niedługo minie dwadzieścia lat od momentu, kiedy dołączyłem do świata IT. Przez ten okres obserwowałem, jak zmienia się to środowisko, jak rozwijają się procesy wytwórcze i jakie nowe narzędzia są wykorzystywane. Z czasem wiele procesów, m.in. powtarzalne zadania, ulegało automatyzacji. Firmy wdrażały Continuous Integration i Continuous Delivery. Wszystkiemu przewodziła jedna myśl: pozwolić twórcom oprogramowania skupić się na rozwoju systemów i biznesie.

  Wejście RODO

  Wejście RODO wstrząsnęło światem IT i narzuciło nowe reguły gry. Proces wytwórczy stał się bardziej skomplikowany, operowanie na danych osobowych stało się dużym ryzykiem, które trzeba było zaadresować. Pracując w software house widzieliśmy te problemy wyraźnie, ponieważ występowały w każdym z naszych projektów. Teoretycznie byliśmy przygotowani na wejście RODO. Byliśmy po odpowiednich kursach, firma zbroiła się w dokumenty i rejestry. W praktyce okazało się, że obostrzenia prawne i niepewność związana z wejściem w życie tego rozporządzenia, wpłynęły na naszą codzienną pracę. Mój sen o developmencie bez przeszkód, gdzie możemy skupić się tylko na produkcji oprogramowania, prysnął. 

  Krótko po wdrożeniu RODO rozpoczęło się szukanie rozwiązań. Narzędzia, które udawało nam się znaleźć, nie odpowiadały na nasze potrzeby projektowe, ponieważ na co dzień rozwijaliśmy całe, zintegrowane, tworzone w różnych technologiach ekosystemy wymieniające się danymi osobowymi. Obsługa każdego przypadku, ręcznie i z osobna, była dla mnie nie do przyjęcia. Czułem się tak, jakbym cofnął się o dwie dekady.

  Zmiana status quo

  Ostatecznie w firmie wyłoniła się grupa ludzi, która postawiła sobie za cel zmianę status quo. Wiedzieliśmy, czego potrzebujemy i jak możemy ten plan zrealizować. Z takim wyzwaniem nigdy wcześniej się nie mierzyliśmy. Wspólnie jednak udało nam się stworzyć zestaw narzędzi, który był dla nas wybawieniem. 

  Anonimizacja danych

  Zaczęliśmy od anonimizacji danych na środowiskach testowych. Stworzyliśmy narzędzie, które było w stanie obsłużyć wiele aplikacji na raz, wziąć pod uwagę polską specyfikę i wykonać swoją pracę wydajnie.

  Wytworzone rozwiązanie miało obsługiwać wszystkie nasze projekty, dlatego priorytetem była wysoka konfigurowalność i możliwość dostosowania do różnych wymogów. Anonimizację włączyliśmy w procesy Continuous Integration i szybko wdrożyliśmy je w naszych projektach. Okazało się, że te najbardziej bolesne dla nas aspekty RODO są obsługiwane automatycznie i przestały spędzać sen z powiek zespołowi developerskiemu. Zupełnie tak, jakby ten obszar RODO przestał nas dotyczyć.

  Retencja danych osobowych

  Kolejnym krokiem była retencja danych osobowych, która jest niezbędna w prawie każdym systemie. Zadbanie o ten aspekt w pojedynczej aplikacji jest łatwe. Wykonanie retencji danych w dziesięciu zintegrowanych systemach jest znacznie trudniejsze, a przy stu – już praktycznie niemożliwe. Było dla nas jasne, że nie chcemy powtarzać tej samej funkcjonalności we wszystkich systemach, które wytwarzamy. W ten sposób narodziło się kolejne narzędzie, które zdejmowało z nas kolejny problem.

  Wszystko wróciło na dobre tory, tak jak sobie wymarzyłem. Na szczęście RODO okazało się być jedynie wybojem na drodze w naszych projektach.

  Wizards

  Z tą też myślą założyliśmy startup. Doszliśmy do wniosku, że problemy, z którymi borykaliśmy się do tej pory dotyczą wielu zespołów developerskich, a my mamy klucz do ich rozwiązania. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć nocturno i oblivio, o których już wkrótce więcej przeczytacie m.in. na naszym firmowym profilu Wizards.

  Artur Żórawski, Founder&CTO Wizards

  Dobrej jakości testy wymagają dobrych danych – najlepiej odzwierciedlających dane rzeczywiste. Bardzo często wykorzystywana w tym celu jest kopia danych produkcyjnych. Takie dedykowane środowisko testowe używane jest do reprodukowania zgłoszeń, debugowania problemów z danymi i realizowania testów obciążeniowych. Pomijając już to, że taka praktyka jest najczęściej niezgodna z RODO, to o ile środowisko produkcyjne jest monitorowane i audytowane niczym forteca, a dostęp do niego mają nieliczne osoby, to środowiska nieprodukcyjne są traktowane już zdecydowanie mniej restrykcyjnie. Grono osób mających do nich dostęp (nie licząc użytkowników) jest też zdecydowanie większe. Wiele poważnych wycieków danych osobowych to nie były włamania do fortecy, a wykorzystanie właśnie tych tzw. “niebronionych osad”.

  W obszarze danych testowych najczęściej występują dwie skrajności – dane osobowe przetwarzane są przez testerów i deweloperów w kopiach baz produkcyjnych, lub czekamy pół roku na odświeżenie testowych środowisk sztucznymi danymi, najczęściej kiepsko przygotowanymi. Rozwiązaniem tego problemu może być wdrożenie anonimizacji, jednak okazuje się, że nie jest to łatwe zadanie.

  Wyzwania związane z projektowaniem procesu anonimizacyjnego

  Proste maskowanie danych może sprawdzać się w prostych przypadkach, jednak szybko można zauważyć, że nie jest to wystarczające dla zastosowań, z którymi zazwyczaj stykamy się na co dzień. Z drugiej strony, przeglądając istniejące rozwiązania zauważyliśmy, że nie spełniają naszych potrzeb – najczęściej nie wspierają mechanizmów pozwalających zachować spójność danych pomiędzy różnymi bazami danych. Trudno też znaleźć rozwiązanie wspierające automatyzację procesu anonimizacyjnego. Najbardziej popularne narzędzia nie pozwalają na definiowanie własnych generatorów nie tylko dotyczących pojedynczego wiersza, ale także uwzględniających rozkład danych. Implementując samemu rozwiązanie spełniające te założenia szybko można natknąć się na przeszkody:

  Złoty środek

  Istnieje jednak złoty środek – zapewnienie swobodnego dostępu do wysokiej jakości danych odzwierciedlających charakterystykę danych produkcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa rozwiązania i zgodności z regulacjami prawnymi. Ten złoty środek to Nocturno – narzędzie do anonimizacji danych, który zaprojektowaliśmy wspólnie z zespołem. Pracując nad tym rozwiązaniem postanowiliśmy zadbać o:

  Co zyskujemy wdrażając dobrej jakości anonimizację?

  Wdrażając anonimizację jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć liczbę osób posiadających dostęp do danych osobowych do absolutnego minimum. Dzięki dobrej jakości zanonimizowanych danych, wykorzystywanie ich w celach wytwórczych oprogramowania jest transparentne i zgodne z RODO. Proces oparty o Nocturno jest łatwo konfigurowalny i utrzymywalny przez deweloperów – może być równolegle rozwijany w tym samym codebase co aplikacja.

  Nocturno wspiera dwa główne scenariusze wdrożeniowe:

  Rys. miejsce Nocturno w automatycznym procesie dostarczania zanonimizowanych kopii baz danych

  Więcej na temat Nocturno znajdziecie pod tym linkiem: https://wizards.io/nocturno/. W przypadku pytań na temat procesu anonimizacji, zachęcam do kontaktu.

  Marcin Gorgoń, Senior Software Engineer