Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • W dzisiejszych czasach, gdzie każda organizacja w coraz większym stopniu polega na danych, strategie zarządzania i ochrony danych nabierają kluczowego znaczenia. Odpowiednie zarządzanie tymi danymi nie tylko zapewnia bezpieczeństwo informacji, ale także chroni przed potencjalnymi stratami finansowymi i reputacyjnymi.

  Istota zarządzania i ochrony danych

  Zarządzanie i ochrona danych to nie tylko zabezpieczenie informacji przed nieautoryzowanym dostępem, ale także ich ochrona przed utratą i zniszczeniem. Ważnym elementem jest klasyfikacja danych, która pozwala na odpowiednią ochronę najcenniejszych lub najbardziej ryzykownych informacji. Skuteczna ochrona danych obejmuje stosowanie różnorodnych narzędzi i metod, takich jak backup, szyfrowanie, zarządzanie dostępem, czy ochrona punktów końcowych.

  Konsekwencje niedoceniania ochrony danych

  Niewłaściwe zarządzanie danymi może prowadzić do poważnych konsekwencji. Przykłady to naruszenia danych, które mogą doprowadzić do znacznych strat finansowych, a nawet bankructwa firmy. Inne scenariusze obejmują przypadkową lub złośliwą utratę danych, ataki ransomware, nieautoryzowane wykorzystanie wrażliwych informacji, czy też katastrofy naturalne i wywołane przez człowieka, które mogą zagrozić całym systemom informatycznym.

  Znaczenie i korzyści

  Wdrożenie skutecznych strategii zarządzania i ochrony danych przynosi wiele korzyści. Dzięki temu, firmy są lepiej przygotowane do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, zapewniając tym samym ciągłość działalności i zabezpieczenie danych. Jest to również kluczowe dla utrzymania zaufania klientów i ochrony reputacji marki. Ponadto, zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak RODO, staje się coraz ważniejszym wskaźnikiem dla biznesu i konsumenckiego zaufania.

  Strategie zarządzania i ochrony danych

  Wdrożenie skutecznej strategii zarządzania i ochrony danych

  Wdrożenie skutecznej strategii zarządzania i ochrony danych wymaga zrozumienia i stosowania odpowiednich narzędzi i metod. Kluczowe elementy to między innymi zarządzanie dostępem, szyfrowanie danych, tworzenie kopii zapasowych i wdrażanie systemów zapobiegających utracie danych. Ważne jest również ciągłe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych oraz utrzymanie aktualności systemów zabezpieczających w odpowiedzi na rozwijające się zagrożenia.

  Innowacyjne podejście do ochronnych danych

  Oprócz tradycyjnych strategii zarządzania i ochrony danych, warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązania takie jak OBLIVIO. Ten produkt wyróżnia się na rynku dzięki swojej zdolności do zapewnienia zaawansowanej ochrony danych poprzez inteligentne zarządzanie i anonimizację. OBLIVIO integruje najnowsze technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, umożliwiając automatyczne identyfikowanie, klasyfikowanie i zabezpieczanie wrażliwych danych.

  Dzięki temu, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać dostępem do danych, jednocześnie zapewniając ich ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i innymi zagrożeniami cyfrowymi. Stosowanie OBLIVIO w ramach strategii ochrony danych pozwala organizacjom na osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie minimalizując ryzyko związane z przetwarzaniem i przechowywaniem wrażliwych informacji.

  Zakończenie

  Strategie zarządzania i ochrony danych są nieodzownym elementem prowadzenia działalności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Firmy muszą nie tylko chronić swoje dane, ale także nieustannie dostosowywać swoje strategie do zmieniającego się krajobrazu zagrożeń. Tylko w ten sposób mogą zapewnić długoterminową stabilność i bezpieczeństwo swojej działalności.

  W odpowiedzi na wzrastające wyzwania cybernetyczne, Unia Europejska wprowadza Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act), kluczowy element cyfrowego pakietu finansowego UE. Ten przełomowy akt prawny ma na celu wzmocnienie cyfrowej odporności europejskiego rynku finansowego, szczególnie w obliczu zagrożeń w zakresie informacji i technologii komunikacyjnej (ICT)​​.

  DORA. Zarządzanie ryzykiem ICT

  Rozporządzenie DORA podkreśla odpowiedzialność organów zarządzających instytucji finansowych za zapewnienie cyfrowej odporności operacyjnej. Wymaga od nich ustanowienia kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem ICT, które umożliwiają identyfikację, ocenę, zarządzanie i monitorowanie ryzyka związanego z ICT. DORA wymusza na firmach finansowych przestrzeganie rygorystycznych standardów, aby zapewnić odporność ich systemów informatycznych na zakłócenia i cyberataki​​.

  Aspekty prawne i dostawcy usług ICT

  DORA wprowadza szczegółowe wymogi dotyczące umów z dostawcami usług ICT trzeciej strony. Finansowe instytucje muszą teraz dokładnie oceniać ryzyko związane z tymi dostawcami. Obejmuje to klasyfikację umów, ustalanie celów, analizę luk i naprawianie braków. Regulacje te zmieniają też podejście firm do odpowiedzialności i ryzyka w ICT, w tym potrzebę przeglądu i dostosowania ubezpieczeń.

  Raportowanie incydentów ICT

  DORA standaryzuje obowiązki raportowania poważnych incydentów ICT w sektorze finansowym UE. Celem jest nie tylko ulepszenie reakcji na takie incydenty, ale także zapewnienie skutecznej współpracy między krajowymi i europejskimi organami. DORA wprowadza jednolite procedury monitorowania, klasyfikacji i raportowania incydentów ICT do odpowiednich organów, co jest kluczowe dla szybkiego reagowania i minimalizacji skutków cyberataków​​.

  DORA

  Środki ochrony i zapobiegania

  Rozporządzenie DORA zobowiązuje instytucje finansowe do szybkiego wykrywania i reagowania na zagrożenia w systemach ICT. Nakłada ono wymogi na procesy i systemy, by chronić przed cyberatakami i minimalizować straty danych. Wymaga automatycznej izolacji sieci podczas ataków, szybkiego przywracania normalnej działalności oraz ograniczania awarii systemów.

  Zwiększone zaangażowanie nadzorcze

  Po wejściu w życie DORA, krajowe i unijne organy nadzorcze otrzymują nowe uprawnienia w zakresie cyfrowej odporności operacyjnej. Oznacza to zwiększone wymagania dla firm w zakresie oceny i zwiększania ich zdolności do radzenia sobie z zakłóceniami operacyjnymi. Nadzór ten ma na celu nie tylko zapewnienie zgodności z nowymi przepisami, ale również poprawę zdolności firm do oceny i wzmacniania ich odporności operacyjnej​​.

  Potrzeby inwestycyjne i rozwojowe

  Nowe wymogi DORA będą wymagać dużych inwestycji w zarządzanie, ryzyko i zgodność, zwłaszcza w obszarach ICT, Cyber i TPRM. Firmy muszą analizować luki, aby wykryć braki w zdolnościach, zasobach i wiedzy specjalistycznej. Mają 24 miesiące na wprowadzenie poprawek. To wyzwanie wymaga od nich szybkiej adaptacji i rozwijania nowych umiejętności, aby sprostać zmieniającym się wymogom regulacyjnym.

  Podsumowanie

  Rozporządzenie DORA to kluczowy krok w zwiększaniu odporności sektora finansowego UE na ryzyko cyfrowe. Wymaga ono nowych inwestycji i zaangażowania na różnych szczeblach zarządzania. Ma potencjał stać się wzorem ochrony przed cyberzagrożeniami dla innych regionów. Wyzwaniem jest jednak ciągła aktualizacja w obliczu zmieniającego się środowiska cybernetycznego.

  W dobie cyfrowej rewolucji informacje przechowywane w postaci elektronicznej stają się nie tylko wygodne, ale także kluczowe dla wielu aspektów naszego życia. Wraz z tym wzrasta jednak odpowiedzialność za zapewnienie ich bezpieczeństwa.

  Unia Europejska, rozpoznając wagę tego problemu, wprowadziła szereg przepisów mających na celu ochronę naszej prywatności. Ten artykuł ma na celu przybliżenie tych regulacji oraz wskazanie sposobów na skuteczne korzystanie z cyfrowego świata bez narażania swoich danych.

  Nieuprawniony dostęp do danych: Co to oznacza dla Ciebie?

  Naruszenie danych to nie tylko kwestia utraty hasła do portalu społecznościowego. To potencjalne zagrożenie dla Twojego życia prywatnego, finansowego czy zawodowego. Dlatego administratorzy danych mają obowiązek nie tylko chronić te informacje, ale także reagować, gdy dojdzie do ich wycieku.

  Jeżeli twoje dane będą narażone na ryzyko, firma przechowująca je musi szybko zareagować, powiadamiając zarówno Ciebie, jak i odpowiednie organy państwowe.

  Jak dochodzić swoich praw?

  Kiedy masz przekonanie, że twoje dane nie są odpowiednio chronione, możesz podjąć konkretne działania. Skarga do krajowego organu ochrony danych to pierwszy krok. Organ ten, mając na uwadze Twoje bezpieczeństwo, zobowiązany jest do odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy.

  Ochrona danych osobowych

  Ale to nie koniec twoich możliwości. Możesz również zdecydować się na podjęcie działań sądowych przeciwko firmie lub organizacji, która nie zadbała o Twoje dane. Jeśli doznasz z tego tytułu strat, zarówno finansowych, jak i emocjonalnych, prawo przewiduje dla Ciebie odszkodowanie.

  Pliki cookie: Czy są dla nas zagrożeniem?

  Pliki cookie stały się nieodłącznym elementem większości stron internetowych. Ułatwiają one korzystanie z serwisów, zapamiętując nasze preferencje czy historię przeglądania. Jednak mają one także drugą stronę medalu – mogą być wykorzystywane do monitorowania naszej aktywności w sieci.

  Dlatego Unia Europejska wprowadziła regulacje, które mają na celu zapewnienie nam świadomego wyboru w zakresie akceptowania plików cookie. Strony internetowe muszą informować o użyciu cookies i dawać wybór ich zapisu na urządzeniu.

  Zakończenie

  Świadomość jest kluczem w kwestii ochrony naszej prywatności w cyfrowym świecie.
  Dzięki przepisom Unii Europejskiej, mamy możliwość kontrolowania sposobu przechowywania i wykorzystywania naszych danych. Jednak to od nas zależy, czy skorzystamy z tych narzędzi i jak efektywnie będziemy dbać o swoją prywatność online.

  Współczesny świat dynamicznie rozwija się w kierunku cyfryzacji różnych aspektów naszego życia. Nie tylko media, edukacja czy zakupy przenoszą się do przestrzeni wirtualnej, ale również oficjalne dokumenty. Jednym z flagowych przykładów tego trendu jest aplikacja mObywatel, której popularność w Polsce rośnie z roku na rok. Jakie funkcje oferuje mObywatel? Co aplikacja o nas wie? Jakie nowe regulacje wprowadza najnowsza ustawa? Oto kompleksowy przewodnik po świecie mObywatel.

  Czym jest mObywatel?

  mObywatel to innowacyjna aplikacja mobilna stworzona przez polski rząd, która umożliwia przechowywanie i korzystanie z elektronicznych wersji oficjalnych dokumentów, takich jak dowód osobisty, legitymacja szkolna czy studencka. Narzędzie to ułatwia życie milionom Polaków, eliminując potrzebę noszenia ze sobą tradycyjnych wersji tych dokumentów.

  Bezpieczeństwo przede wszystkim

  Bezpieczeństwo danych osobowych jest priorytetem dla twórców aplikacji. Przetwarzanie danych w mObywatel odbywa się z pełnym poszanowaniem prywatności użytkowników. Informacje takie jak imię, nazwisko, numer PESEL czy zdjęcie użytkownika pochodzą z oficjalnych rejestrów państwowych, gwarantując ich autentyczność. Co ważne, te dane są zabezpieczane za pomocą zaawansowanych technologii szyfrowania, co minimalizuje ryzyko ich nieautoryzowanego dostępu. Kluczowym elementem bezpieczeństwa jest również wymóg podania osobistego kodu PIN przed dostępem do aplikacji.

  Bogate możliwości aplikacji

  mObywatel nie jest tylko elektronicznym dowodem osobistym. Aplikacja pozwala na:

  Najnowsza ustawa a mObywatel

  Ostatnie zmiany w przepisach prawnych jeszcze bardziej poszerzyły zakres uprawnień i funkcjonalności aplikacji mObywatel. Nowa ustawa, która weszła w życie, dopuszcza korzystanie z mObywatel w szerszym zakresie instytucji i urzędów, uczyniła też aplikację bardziej funkcjonalną i dostosowaną do potrzeb użytkowników. Warto śledzić regularne aktualizacje, aby być na bieżąco z nowościami i możliwościami, jakie oferuje aplikacja.

  mObywatel

  mObywatel w kontekście międzynarodowym

  Gdy przyglądamy się rozwiązaniom z innych krajów, widzimy, że trend cyfryzacji usług publicznych jest globalny. Estonia, na przykład, jest często uważana za pioniera w tej dziedzinie dzięki swojemu programowi e-Residency i e-ID. Obywatele Estonii korzystają z elektronicznych kart identyfikacyjnych, które oferują szeroki zakres usług online, od prowadzenia działalności gospodarczej po głosowanie w wyborach.

  W Azji, Singapur zaimponował swoim systemem SingPass, który pozwala mieszkańcom na łatwy dostęp do usług rządowych, takich jak wnioskowanie o benefity czy przeglądanie wyników medycznych. Szwecja z kolei rozwijała system BankID, który stał się standardem weryfikacji tożsamości online w wielu sytuacjach, zarówno w usługach komercyjnych, jak i publicznych.

  Jednak nie wszystkie systemy były przyjęte bez kontrowersji. System Aadhaar w Indiach, mimo że znacznie uproszcza procesy biurokratyczne dla prawie 1,3 miliarda obywateli, budził pewne obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych.

  W kontekście tych międzynarodowych inicjatyw, mObywatel stanowi wyważone połączenie funkcji identyfikacyjnych z szerokim zakresem usług. Jest odpowiedzią Polski na globalny trend cyfryzacji, oferując Polakom nowoczesne narzędzie dostosowane do lokalnych potrzeb i standardów.

  Podsumowanie

  W dobie rosnącej cyfryzacji mObywatel to narzędzie, które znacznie upraszcza codzienne czynności i ułatwia kontakt z instytucjami państwowymi. Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa oraz ciągłym aktualizacjom staje się niezbędnym elementem smartfona każdego Polaka. Korzystając z niej, stajemy się aktywnymi uczestnikami cyfrowego świata, w którym tradycyjne metody ustępują miejsca nowoczesnym rozwiązaniom.

  Regulacja Ogólna o Ochronie Danych (RODO) od czasu swojego wejścia w życie w 2018 roku stała się jednym z głównych tematów debat dotyczących ochrony prywatności. Wokół RODO narosło wiele mitów i nieporozumień. Poznaj 10 mitów RODO!

  RODO dotyczy tylko dużych firm

  Nieprawda! RODO dotyczy każdej organizacji lub osoby fizycznej, która przetwarza dane osobowe mieszkańców Unii Europejskiej, niezależnie od wielkości firmy czy rodzaju działalności.

  Uchybienia w RODO zawsze skutkują ogromnymi grzywnami

  Choć możliwe są wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie RODO, w rzeczywistości organy nadzorcze dążą do tego, aby najpierw edukować i pomagać firmom w dostosowaniu się do przepisów.

  Dane osobowe to tylko imię i nazwisko

  Błąd! Dane osobowe to wszelkie informacje, które można przypisać do konkretnej osoby. Dotyczy to także adresu e-mail, numeru telefonu, lokalizacji czy danych związanych z aktywnością w internecie.

  Zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych

  Nie zawsze. Istnieją różne podstawy prawne do przetwarzania danych, w tym wykonanie umowy czy prawnie uzasadniony interes administratora.

  Dane można przechowywać w nieskończoność

  Nieprawda. Zgodnie z RODO, dane osobowe powinny być przechowywane tylko tyle czasu, ile jest to konieczne do celów, w jakich zostały zebrane.

  10 mitów RODO

  RODO dotyczy tylko firm z siedzibą w UE

  Zastosowanie RODO ma do każdej firmy, która oferuje towary lub usługi mieszkańcom UE, niezależnie od miejsca jej siedziby.

  RODO zabrania przechowywania kopii zapasowych danych

  To nieprawda. Kopie zapasowe są ważne dla bezpieczeństwa danych, ale należy je odpowiednio zabezpieczyć i przestrzegać zasad RODO podczas ich przechowywania.

  Jeśli firma korzysta z usług podmiotu trzeciego do przetwarzania danych, to nie jest odpowiedzialna za ewentualne naruszenia

  Błędne założenie. Firma zlecająca przetwarzanie danych nadal ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

  RODO dotyczy wyłącznie danych elektronicznych

  Nie tylko. RODO dotyczy danych przetwarzanych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

  Każde naruszenie RODO trzeba zgłosić odpowiednim organom

  Nie każde. Zgłoszenie jest wymagane tylko w przypadku naruszeń, które mogą prowadzić do “wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych”.

  Podsumowując, RODO wprowadziło wiele ważnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Aby prawidłowo przestrzegać przepisów, warto poznać fakty i oddzielić je od mitów krążących wokół tej regulacji.

  W erze cyfrowej, e-handel stał się podstawowym sposobem prowadzenia interesów na całym świecie. Sklepy internetowe, platformy aukcyjne i cyfrowe marketplace stanowią coraz większy udział w globalnej wymianie handlowej. Wzrost liczby transakcji dokonywanych online niesie ze sobą zarówno ogromne możliwości, jak i wyzwania dla przedsiębiorców, konsumentów i regulatorów. W kontekście międzynarodowym, konieczne jest zrozumienie i przestrzeganie różnych regulacji dotyczących e-handlu.

  Historia i Wzrost e-handlu

  Początki e-handlu datowane są na lata 90. XX wieku. Od tego czasu, dzięki rozwojowi technologii i globalizacji, handel elektroniczny przeszedł ogromną metamorfozę. W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba transakcji dokonywanych przez Internet wzrosła astronomycznie, przynosząc ze sobą nowe możliwości zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców dostrzega korzyści płynące z globalnego zasięgu, który daje e-handel.

  Potrzeba Międzynarodowych Regulacji

  Z uwagi na globalny charakter e-handlu, istnieje pilna potrzeba stworzenia spójnych regulacji na poziomie międzynarodowym. Brak jednolitych przepisów może prowadzić do nieporozumień, nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw konsumenta. Różnice w przepisach dotyczących opodatkowania, ochrony konsumenta czy też praw autorskich mogą stanowić przeszkody w swobodnym handlu.

  Kluczowe Wytyczne i Porozumienia

  Niektóre z ważniejszych międzynarodowych inicjatyw regulacyjnych to:

  Kwestie Prywatności i Bezpieczeństwa

  Jednym z najważniejszych aspektów e-handlu jest ochrona danych osobowych. Międzynarodowe regulacje w tej dziedzinie, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) w Unii Europejskiej, stanowią klucz do budowania zaufania konsumentów. W erze, gdy naruszenia danych stają się coraz bardziej powszechne, ważne jest, aby przedsiębiorstwa miały jasno określone zasady dotyczące gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych.

  regulacje e-handlu

  Wyzwania w zakresie regulacji

  Mimo istniejących regulacji, e-handel nadal stawia przed nami wiele wyzwań. Zmieniający się krajobraz technologiczny wymaga ciągłego dostosowywania się do nowych realiów. Trudności w egzekwowaniu przepisów na poziomie międzynarodowym wynikają z różnic w systemach prawnych poszczególnych krajów. Ponadto, różnice kulturowe i prawne między państwami mogą wpływać na interpretację i zastosowanie przepisów.

  Przyszłość Międzynarodowych Regulacji e-handlu

  Przy dynamicznym rozwoju technologii i zmieniającym się globalnym rynku, międzynarodowe regulacje e-handlu będą musiały ewoluować. Współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie będzie kluczem do osiągnięcia globalnej spójności i ochrony zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Wzrastające znaczenie handlu transgranicznego będzie wymagało jeszcze większej integracji i harmonizacji przepisów.

  Podsumowanie

  E-handel, jako siła napędowa globalnej gospodarki, wymaga jasnych i spójnych regulacji. Współczesne wyzwania, takie jak cyberbezpieczeństwo czy ochrona danych osobowych, wymagają międzynarodowego podejścia. Dzięki globalnej współpracy możemy stworzyć otoczenie sprzyjające innowacjom, jednocześnie chroniąc prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron.

  W dzisiejszych czasach technologia informacyjna jest nieodłącznym elementem funkcjonowania sektora finansowego. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne, Unia Europejska wprowadza Rozporządzenie DORA, które ma na celu zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze finansowym.

  Dlaczego DORA? Kogo dotyczy rozporządzenie?

  Wprowadzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) jest konieczne, aby sprostać dynamicznie rosnącym wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

  Sektor finansowy, będący sercem gospodarki każdego kraju, musi być wyjątkowo odporny na ataki i zagrożenia. DORA jest próbą zharmonizowania i zwiększenia standardów bezpieczeństwa ICT w sektorze finansowym Unii Europejskiej.

  Podstawowym celem DORA jest objęcie regulacjami nie tylko bezpośrednich podmiotów finansowych, ale także dostawców kluczowych usług ICT. Współczesne instytucje finansowe polegają na zewnętrznych dostawcach technologii, którzy często mają dostęp do wrażliwych danych i systemów. Z tego powodu jest kluczowe, aby dostawcy ci byli odpowiednio monitorowani i regulowani, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo całego ekosystemu finansowego.

  Główne założenia DORA

  Rozporządzenie koncentruje się na czterech filarach, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia odporności sektora finansowego:

  Rozporządzenie DORA
  Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

  Proces wyznaczania dostawców kluczowych usług ICT

  DORA daje Europejskim Urzędom Nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) uprawnienia do wyznaczania dostawców kluczowych usług ICT. Ta innowacyjna procedura ma na celu identyfikację tych dostawców, którzy mają największy wpływ na stabilność sektora finansowego.

  Kary i opłaty nadzorcze

  Jak każdy mechanizm regulacyjny, DORA przewiduje system kar dla tych, którzy nie przestrzegają jego postanowień. Kary finansowe są istotnym narzędziem, które zachęca do przestrzegania przepisów i podnosi poziom bezpieczeństwa w sektorze.

  Czy DORA jest odpowiedzią na współczesne wyzwania?

  Chociaż DORA jest ważnym krokiem naprzód w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, kluczem do jego skuteczności będzie jego adaptacyjność. Technologia i zagrożenia cybernetyczne rozwijają się w błyskawicznym tempie, a regulacje muszą nadążać za tymi zmianami.

  DORA reprezentuje ważne przesunięcie w podejściu do bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze finansowym w UE. Jednak prawdziwy test dla DORA będzie polegał na jego zdolności do adaptacji i reagowania na nowe wyzwania w środowisku, które jest z natury dynamiczne.

  W świecie cyfryzacji dane osobowe stały się równie cenne co złoto. Firmy każdej wielkości gromadzą informacje na temat swoich klientów, partnerów oraz pracowników, stając przed wyzwaniami związanymi z ich odpowiednim przechowywaniem i zabezpieczaniem. Jak zatem zagwarantować bezpieczeństwo tych wartościowych danych? Sprawdź nasze rekomendacje. Zarządzanie i przechowywanie danych może być proste.

  Kiedy przetwarzamy dane osobowe?

  Każdego dnia w miejscu pracy, często nie zdając sobie z tego sprawy, przetwarzamy dane osobowe. Przykładem jest wprowadzanie informacji klienta do systemu CRM podczas zawierania umowy czy rejestracji nowego zlecenia. Takie dane mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Inna codzienna praktyka to udostępnianie danych w e-mailach – kiedy przesyłamy koleżance czy koledze z pracy listę uczestników nadchodzącego szkolenia lub raport zawierający wyniki ankiety wśród klientów, niejako automatycznie dzielimy się danymi osobowymi.

  Procesy takie jak weryfikacja tożsamości są ważne. Chodzi o weryfikację pracownika przy rezerwacji podróży. Aktualizacja danych kontaktowych też jest istotna. Dotyczy to danych w systemie HR. Skanowanie wizytówek jest kolejnym przykładem. Te zdobywane są podczas konferencji. Są przetwarzane do elektronicznej bazy kontaktów. W tych momentach trzeba być ostrożnym. Kluczowe jest rozumienie charakteru danych. Trzeba też zachować standardy ich ochrony.

  Gdzie znajdę dane osobowe?

  Na firmowym laptopie gromadzimy mnóstwo informacji, począwszy od korespondencji e-mailowej, a kończąc na kluczowych dokumentach. Nierzadko, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przechowujemy w nich wrażliwe dane – niech przykładem będzie arkusz kalkulacyjny z kontaktami klientów czy roczne zestawienie wynagrodzeń pracowników.

  Zarządzanie i przechowywanie danych

  Chociaż chmury obliczeniowe, takie jak Dropbox czy Google Drive, upraszczają przechowywanie i udostępnianie plików, niosą ze sobą pewne zagrożenia. Pomimo dostępnych zaawansowanych opcji zabezpieczeń, zdarza się, że użytkownicy nie przywiązują wagi do mocnych haseł do swoich kont. Również smartfony, które stały się niezbędnym narzędziem w pracy, są źródłem ogromnej ilości danych – od wiadomości e-mail po specjalistyczne aplikacje firmowe.

  Jak łatwo udostępnić dane osobowe?

  Nie każdy wyciek danych to wynik działania złych intencji. W rzeczywistości błędy ludzkie są jednym z głównych sprawców nieautoryzowanego udostępniania informacji. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy przez pomyłkę wysyłamy e-mail z ważnym załącznikiem do osoby, która nigdy nie powinna go zobaczyć. Albo gdy przez nieuwagę udostępniamy wewnętrzny dokument firmowy wszystkim pracownikom, zamiast ograniczonej grupie. Takie zaniedbania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla firmy, jak i dla osób, których dane zostały ujawnione.

  Istnieją mniej oczywiste, ryzykowne sytuacje. Mogą prowadzić do utraty danych. Korzystanie z otwartych sieci Wi-Fi jest ryzykowne. Sieci w kawiarniach czy na lotniskach są wygodne. Jednak niosą ryzyko. Ataki hakerskie, podsłuchy czy próby włamania do naszego urządzenia są znacznie bardziej prawdopodobne w takich miejscach. Nawet jedno nieostrożne połączenie może stać się przyczyną kradzieży cennych informacji.

  Skontaktuj się z nami

  Stając wobec ciągłych wyzwań związanych z ochroną i zarządzaniem danymi osobowymi, znaleźliśmy odpowiedź w produkcie firmy Wizards – Oblivio. Dla nas to nie tylko zaawansowane narzędzie, ale przede wszystkim gwarant bezpieczeństwa naszych danych. Oblivio doskonale integruje się z wieloma systemami w naszej organizacji, czyniąc proces przetwarzania danych prostszym i bardziej efektywnym.

  W świecie informacja to cenny zasób. Dzięki Oblivio czujemy się bezpieczni. Zapewnia zarządzanie i zabezpieczenie danych. Skala działalności nie ma znaczenia. Oblivio dostarcza odpowiednie narzędzia. Są one dostosowane do naszych potrzeb. Gwarantują najwyższy standard bezpieczeństwa.

  Zamiast nieustannie martwić się o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, postawiliśmy na sprawdzone rozwiązanie oferowane przez firmę Wizards. Dzięki Oblivio mamy pewność, że dane naszych klientów, współpracowników i partnerów są chronione w najlepszy możliwy sposób.

  Ochronie Danych Osobowych (RODO) zostało wprowadzone przez Unię Europejską jako odpowiedź na rosnące obawy związane z prywatnością i ochroną danych w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię. Wprowadzenie tych regulacji spowodowało rewolucję w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa zbierają, przetwarzają i przechowują dane. Jednak co dokładnie oznaczają te zmiany dla firm działających w Europie? I jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania RODO w szpitalach?

  Portugalski Szpital ukarany przez CNPD

  W 2018 roku, Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), portugalski organ nadzorczy w dziedzinie ochrony danych osobowych, nałożył na Centrum Szpitalne Barreiro-Montijo grzywnę w wysokości 400 tysięcy euro. To zdarzenie stanowi znaczący przykład egzekwowania przepisów RODO w szpitalach w Unii Europejskiej.

  Centrum Szpitalne Barreiro-Montijo w Portugalii zostało ukarane za liczne i poważne naruszenia. Kontrola wykazała, że szpital nie miał wewnętrznych regulacji dotyczących tworzenia kont i zarządzania dostępem do danych medycznych. Ponadto, nie podjęto kroków, aby usunąć konta pracowników, którzy zakończyli pracę w szpitalu. Dodatkowo, dostęp do danych pacjentów był niewłaściwie zarządzany, co spowodowało naruszenia.

  Zarządzanie uprawnieniami: Jak unikać podobnych problemów?

  Współczesne instytucje, zwłaszcza te działające w sektorze medycznym, muszą zwracać szczególną uwagę na zarządzanie uprawnieniami. Odpowiednio skonstruowane i konsekwentnie wdrażane procedury w tej dziedzinie mogą nie tylko uchronić placówki przed niepotrzebnymi sankcjami, ale również poprawić ogólny poziom bezpieczeństwa informacji.

  Kluczem jest jasna polityka bezpieczeństwa. Musi ona dokładnie regulować dostępy. Kto ma dostęp i jak długo? Ale to tylko początek. Procedury muszą być pełne. Nadawanie i odbieranie uprawnień są ważne. Regularne przeglądy i aktualizacje są kluczowe.

  RODO w szpitalach
  Martha Dominguez de Gouveia on unsplash.com

  Struktura organizacyjna ewoluuje. Zakres obowiązków pracowników zmienia się. Uprawnienia muszą być dostosowywane. Powinny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby. Zapewniają one optymalny poziom bezpieczeństwa.

  Dodatkowo, warto wdrażać systemy monitorowania. Śledzą one dostęp i aktywność użytkowników. Te systemy zwiększają bezpieczeństwo. Wykrywają nieautoryzowany dostęp. Służą też jako narzędzie audytu. Mogą dostarczyć dowodów przy naruszeniach.

  Ostatecznie, szkolenie pracowników w zakresie polityki bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami jest niezbędne. Nawet najlepszy system może zawieść, jeśli pracownicy nie są świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialności w zakresie ochrony danych.

  Podsumowanie

  Centrum Szpitalne Barreiro-Montijo w Portugalii otrzymało karę. Stanowi to przestrogę dla wszystkich instytucji. Podkreśla to znaczenie zarządzania uprawnieniami. Świadomość konsekwencji naruszenia RODO w szpitalach jest kluczowa. Troska o dane osobowe to więcej niż unikanie sankcji. Chodzi też o budowanie zaufania. Zaufanie jest ważne w relacjach z klientami i pacjentami. Instytucje przechowują dane wielu osób.

  Baza danych to serce niemal każdej aplikacji, strony internetowej, systemu biznesowego czy narzędzia analitycznego. Są one nieodłącznym elementem nowoczesnej technologii, a odpowiednie zarządzanie
  nimi jest kluczowe dla efektywnej pracy z danymi. W tym artykule przyjrzymy się pięciu popularnym
  systemom zarządzania bazami danych (DBMS): MySQL, DB2, SQL Server, Oracle i PostgreSQL.
  Przedstawiamy systemy zarządzania bazami danych.

  MySQL

  MySQL to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i używanych na świecie oprogramowań do zarządzania relacyjnymi bazami danych. Powstało w 1995 roku, a od 2010 roku jest rozwijane przez firmę Oracle.

  Najważniejszymi cechami MySQL są jego prostota i łatwość użycia. Wielu deweloperów docenia MySQL za jasne i przejrzyste składnie. Dzięki temu jest to doskonałe narzędzie dla osób początkujących w pracy z bazami danych. MySQL jest też nieodłącznym elementem stosu LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), co czyni go popularnym wyborem przy tworzeniu aplikacji internetowych.

  Deweloperzy często stosują MySQL do tworzenia małych i średnich aplikacji internetowych, zwłaszcza tych opartych na PHP. Wiele systemów CMS, takich jak WordPress, również korzysta z MySQL.

  DB2

  DB2 to system zarządzania bazami danych stworzony przez IBM. Pierwsza wersja została wydana w 1983 roku. Od tego czasu system ten stale się rozwija, oferując wiele zaawansowanych funkcji do zarządzania danymi.

  DB2 jest znany z niezawodności, stabilności i efektywności. Oferuje wsparcie dla wielu różnych typów danych, w tym XML, a także umożliwia zaawansowane analizy i przetwarzanie transakcji. Duże korporacje i instytucje często wykorzystują DB2, gdy potrzebują zaawansowanego zarządzania danymi.

  DB2 znajduje zastosowanie w szerokim spektrum aplikacji. W tym w bankowości, ubezpieczeniach i opiece zdrowotnej, niezawodność i efektywność są kluczowe.

  SQL Server

  Produkt Microsoftu, to kolejny system zarządzania relacyjnymi bazami danych, który pojawił się na rynku w 1989 roku. SQL Server jest szczególnie powszechny w środowiskach korporacyjnych, które korzystają z innych produktów Microsoftu, takich jak .NET.

  Oferuje on szereg zaawansowanych funkcji, takich jak wsparcie dla zapytań w języku SQL, procedur składowanych, funkcji, wyzwalaczy, a także różnych typów indeksów. Co więcej, posiada silne wsparcie dla różnych typów danych, w tym JSON i XML.

  W środowiskach biznesowych ludzie często używają SQL Servera do zarządzania danymi korporacyjnymi, tworzenia aplikacji biznesowych oraz obsługi analiz i raportów.

  Systemy zarządzania bazami danych
  Photo by Campaign Creators on Unsplash

  Oracle

  Firma Oracle Corporation wprowadziła Oracle Database, często po prostu nazywane Oracle, na rynek w 1979 roku. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej zaawansowanych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  Oracle jest znane z niezawodności, skalowalności i zaawansowanych funkcji, takich jak wsparcie dla PL/SQL, języka procedury składowanej opracowanego przez Oracle. System ten jest szczególnie silny w obszarze transakcji, przetwarzania danych i obsługi dużej ilości danych.

  Duże korporacje, rządy i instytucje edukacyjne powszechnie używają Oracle, gdy potrzebują zarządzać dużymi ilościami danych i skomplikowanymi transakcjami.

  PostgreSQL

  PostgreSQL, często nazywane Postgres, to zaawansowany, otwarty system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Został zapoczątkowany w 1986 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Od tego czasu jest stale rozwijany przez społeczność open source.

  Deweloperzy cenią PostgreSQL za obsługę szerokiego zakresu typów danych, skomplikowanych zapytań i zaawansowanych funkcji, takich jak transakcje, zapytania okienne i różne rodzaje indeksów. Dzięki temu jest to bardzo elastyczne i potężne narzędzie.

  Deweloperzy często stosują PostgreSQL w aplikacjach internetowych, systemach analitycznych, geoinformacyjnych i innych miejscach, gdzie wymagane jest zaawansowane przetwarzanie danych.

  Porównanie systemów

  Każdy z omawianych systemów zarządzania bazami danych ma swoje unikalne cechy i zalety. Wybór między nimi zależy od wielu czynników, takich jak specyficzne wymagania projektu, środowisko pracy, dostępne zasoby i umiejętności zespołu.

  Deweloperzy często preferują MySQL ze względu na jego prostotę i łatwość użycia, co czyni go idealnym dla małych i średnich projektów, szczególnie tych opartych na PHP. Z drugiej strony, duże korporacje często wybierają DB2 ze względu na jego niezawodność i zaawansowane funkcje, kiedy potrzebują solidnego systemu zarządzania danymi.

  Firmy korzystające z innych technologii Microsoftu często wybierają SQL Server, będący produktem Microsoftu, w środowiskach korporacyjnych. Duże instytucje często korzystają z Oracle ze względu na jego niezrównaną skalowalność i zaawansowane funkcje, gdy potrzebują obsługi skomplikowanych transakcji i dużych ilości danych.

  PostgreSQL, z kolei, ze swoją otwartą naturą i zaawansowanymi funkcjami, jest doskonałym wyborem dla tych, którzy potrzebują elastycznego i potężnego narzędzia do zarządzania danymi.

  Podsumowanie

  W świecie zarządzania danymi nie ma “jednego rozwiązania pasującego do wszystkiego”. MySQL, DB2, SQL Server, Oracle i PostgreSQL – każdy z tych systemów ma swoje miejsce. Ich wybór zależy od specyficznych wymagań i kontekstu.

  Trendy w zarządzaniu danymi wskazują na coraz większe znaczenie danych w czasie rzeczywistym, dużych zbiorów danych (Big Data) i technologii chmurowych. Wszystkie te systemy zarządzania bazami danych ewoluują, aby sprostać tym nowym wyzwaniom.