Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • Nowa era odporności w sercu Unii Europejskiej

  W odpowiedzi na wzrastające wyzwania cybernetyczne, Unia Europejska wprowadza Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act), kluczowy element cyfrowego pakietu finansowego UE. Ten przełomowy akt prawny ma na celu wzmocnienie cyfrowej odporności europejskiego rynku finansowego, szczególnie w obliczu zagrożeń w zakresie informacji i technologii komunikacyjnej (ICT)​​.

  DORA. Zarządzanie ryzykiem ICT

  Rozporządzenie DORA podkreśla odpowiedzialność organów zarządzających instytucji finansowych za zapewnienie cyfrowej odporności operacyjnej. Wymaga od nich ustanowienia kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem ICT, które umożliwiają identyfikację, ocenę, zarządzanie i monitorowanie ryzyka związanego z ICT. DORA wymusza na firmach finansowych przestrzeganie rygorystycznych standardów, aby zapewnić odporność ich systemów informatycznych na zakłócenia i cyberataki​​.

  Aspekty prawne i dostawcy usług ICT

  DORA wprowadza szczegółowe wymogi dotyczące umów z dostawcami usług ICT trzeciej strony. Finansowe instytucje muszą teraz dokładnie oceniać ryzyko związane z tymi dostawcami. Obejmuje to klasyfikację umów, ustalanie celów, analizę luk i naprawianie braków. Regulacje te zmieniają też podejście firm do odpowiedzialności i ryzyka w ICT, w tym potrzebę przeglądu i dostosowania ubezpieczeń.

  Raportowanie incydentów ICT

  DORA standaryzuje obowiązki raportowania poważnych incydentów ICT w sektorze finansowym UE. Celem jest nie tylko ulepszenie reakcji na takie incydenty, ale także zapewnienie skutecznej współpracy między krajowymi i europejskimi organami. DORA wprowadza jednolite procedury monitorowania, klasyfikacji i raportowania incydentów ICT do odpowiednich organów, co jest kluczowe dla szybkiego reagowania i minimalizacji skutków cyberataków​​.

  DORA

  Środki ochrony i zapobiegania

  Rozporządzenie DORA zobowiązuje instytucje finansowe do szybkiego wykrywania i reagowania na zagrożenia w systemach ICT. Nakłada ono wymogi na procesy i systemy, by chronić przed cyberatakami i minimalizować straty danych. Wymaga automatycznej izolacji sieci podczas ataków, szybkiego przywracania normalnej działalności oraz ograniczania awarii systemów.

  Zwiększone zaangażowanie nadzorcze

  Po wejściu w życie DORA, krajowe i unijne organy nadzorcze otrzymują nowe uprawnienia w zakresie cyfrowej odporności operacyjnej. Oznacza to zwiększone wymagania dla firm w zakresie oceny i zwiększania ich zdolności do radzenia sobie z zakłóceniami operacyjnymi. Nadzór ten ma na celu nie tylko zapewnienie zgodności z nowymi przepisami, ale również poprawę zdolności firm do oceny i wzmacniania ich odporności operacyjnej​​.

  Potrzeby inwestycyjne i rozwojowe

  Nowe wymogi DORA będą wymagać dużych inwestycji w zarządzanie, ryzyko i zgodność, zwłaszcza w obszarach ICT, Cyber i TPRM. Firmy muszą analizować luki, aby wykryć braki w zdolnościach, zasobach i wiedzy specjalistycznej. Mają 24 miesiące na wprowadzenie poprawek. To wyzwanie wymaga od nich szybkiej adaptacji i rozwijania nowych umiejętności, aby sprostać zmieniającym się wymogom regulacyjnym.

  Podsumowanie

  Rozporządzenie DORA to kluczowy krok w zwiększaniu odporności sektora finansowego UE na ryzyko cyfrowe. Wymaga ono nowych inwestycji i zaangażowania na różnych szczeblach zarządzania. Ma potencjał stać się wzorem ochrony przed cyberzagrożeniami dla innych regionów. Wyzwaniem jest jednak ciągła aktualizacja w obliczu zmieniającego się środowiska cybernetycznego.