Dowiedz się więcej na temat naszych produktów. Zobacz nasz blog
 • EN
 • PL
 • Jakie najczęstsze błędy popełniamy w firmie?

  Regulacje dotyczące prywatności danych, takie jak RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), są kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach. Zarówno dużym firmom, jak i małym przedsiębiorstwom, zależy na ochronie prywatności swoich klientów i zgodności z prawem. Sprawdź błędy RODO.

  Jednym z najważniejszych aspektów tych regulacji jest retencja danych osobowych, czyli praktyka przechowywania danych klientów przez określony czas. W tym artykule omówimy, jakie błędy firmy najczęściej popełniają w tej dziedzinie i jak ich uniknąć.

  Podstawowe informacje o RODO i retencji danych

  RODO, w pełni znane jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, jest regulacją Unii Europejskiej, która wprowadza surowe zasady dotyczące sposobu, w jaki firmy mogą zbierać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe. Zasady te obejmują prawo osób do dostępu do swoich danych, prawo do poprawiania błędów w swoich danych i prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że firmy muszą usunąć dane klientów na ich żądanie.

  Retencja danych odnosi się do praktyki przechowywania danych klientów przez określony czas. Okres retencji danych może być różny dla różnych typów danych i zależy od wielu czynników, takich jak przepisy prawne, zasady firmy i potrzeby biznesowe. Ważne jest, aby firmy miały jasno zdefiniowane i dobrze zarządzane procesy retencji danych, aby zapewnić zgodność z RODO i innymi regulacjami dotyczącymi prywatności.

  Błędy RODO. Najczęstsze błędy popełniane przez firmy

  Brak świadomości o RODO

  Pierwszy, i być może najbardziej podstawowy, błąd polega na braku świadomości lub zrozumienia RODO. Mimo że rozporządzenie to jest już obowiązujące od kilku lat, niektóre firmy nadal nie do końca rozumieją, co oznaczają te regulacje dla ich działalności.

  Firmy muszą przestrzegać szeregu specyficznych zasad dotyczących danych osobowych zgodnie z skomplikowanymi wymogami RODO. Bez odpowiedniego zrozumienia tych zasad, firmy są narażone na ryzyko niezgodności z prawem i potencjalne kary.

  Niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczanie danych

  Innym powszechnym błędem jest niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych. Dane te muszą być przechowywane bezpiecznie, aby zapobiec ich utracie lub kradzieży. W praktyce oznacza to, że firmy muszą zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, a także regularnie aktualizować i testować swoje systemy bezpieczeństwa.

  Błędy RODO

  Brak skutecznej polityki retencji danych

  Brak skutecznej polityki retencji danych to kolejny błąd, który firmy często popełniają. RODO wymaga od firm przechowywania danych osobowych tylko przez określony czas. Dane te powinny być przechowywane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Bez jasno zdefiniowanej polityki retencji danych, firmy mogą przechowywać dane zbyt długo. Mogą też przechowywać je zbyt krótko. Taka sytuacja może prowadzić do niezgodności z prawem.

  Nieaktualizowanie polityki ochrony danych

  Prawo o ochronie danych jest dynamicznym obszarem, który ciągle się rozwija i zmienia. Firmy, które nie aktualizują regularnie swoich polityk i procedur, mogą łatwo znaleźć się w trudnej sytuacji. Może się okazać, że nie są już zgodne z najnowszymi wymogami. To oznacza, że firmy muszą aktywnie monitorować zmiany w prawie i odpowiednio dostosowywać swoje działania.

  Konsekwencje popełniania błędów

  Kary finansowe

  Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji niezgodności z RODO są kary finansowe. Organizacje, które naruszają przepisy RODO, mogą być narażone na grzywny. Kary mogą wynosić do 20 milionów euro lub do 4% ich globalnego obrotu rocznego, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. Przykładowo, w 2019 roku, brytyjski Information Commissioner’s Office nałożył karę. Była to kara w wysokości 204 milionów euro nałożona na linie lotnicze British Airways za naruszenie RODO.

  Utrata zaufania klientów

  Utrata zaufania klientów jest inną ważną konsekwencją niewłaściwego zarządzania danymi.

  Kiedy klienci dowiedzą się, że ich dane nie były odpowiednio chronione, mogą zrezygnować. Mogą zdecydować się na niekorzystanie z usług firmy w przyszłości. Taka utrata zaufania może prowadzić do utraty klientów i spadku sprzedaży.

  Potencjalne straty biznesowe

  Na końcu, niezgodność z RODO i niewłaściwe zarządzanie danymi może prowadzić do ogromnych strat biznesowych. Obejmują one nie tylko potencjalne grzywny i utratę klientów, ale także koszty związane z naprawą błędów. Do tych kosztów można zaliczyć implementację nowych systemów bezpieczeństwa i szkolenie personelu.

  Jak unikać najczęstszych błędów

  Szczegółowe zrozumienie i stosowanie się do zasad RODO

  Pierwszym krokiem do uniknięcia tych błędów jest zrozumienie i przestrzeganie zasad RODO.

  Firmy powinny zapewnić, że wszystkie osoby, które mają do czynienia z danymi osobowymi, są świadome przepisów RODO. Powinny także wiedzieć, jak je stosować. Firmy powinny regularnie przeprowadzać szkolenia z zakresu ochrony danych, aby personel był na bieżąco z najnowszymi przepisami.

  Implementacja i przestrzeganie efektywnej polityki retencji danych

  Firmy również powinny opracować i wdrożyć skuteczną politykę retencji danych, określającą, jak długo przechowywać różne rodzaje danych. Firmy powinny regularnie przeglądać i aktualizować tę politykę, aby zapewnić jej zgodność z obowiązującymi przepisami.

  Błędy RODO

  Regularne przeglądy i aktualizacje polityk i procedur związanych z danymi

  Kolejnym ważnym krokiem jest regularne przeglądanie i aktualizowanie polityk i procedur związanych z danymi. To obejmuje nie tylko politykę retencji danych, ale także politykę bezpieczeństwa danych i procedury dotyczące zgody na przetwarzanie danych. Regularne przeglądy pomogą upewnić się, że polityki i procedury firmy są na bieżąco z najnowszymi wymogami prawnymi.

  Szkolenie personelu w zakresie zasad RODO i retencji danych

  Ostatni, ale nie mniej ważny, krok polega na zapewnieniu odpowiedniego szkolenia całemu personelowi w zakresie zasad RODO i retencji danych. To nie tylko pomoże zapobiec błędom. Pomocne jest to także w zrozumieniu przez pracowników, dlaczego te zasady są tak ważne. Muszą również zdać sobie sprawę z konsekwencji ich niedostosowania się do nich.

  Podsumowanie

  Przestrzeganie RODO i skuteczna retencja danych są kluczowe dla utrzymania zgodności z prawem i ochrony zaufania klientów. Przez unikanie najczęściej popełnianych błędów, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi danymi, minimalizować ryzyko i maksymalizować korzyści płynące z posiadania danych. To jest proces ciągłego uczenia się i dostosowywania, ale wysiłek jest tego wart, biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje.